Το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου ανακοίνωσε τη λήξη της πρώτης έρευνας πεδίου στο χωριό Αμαργέτη της Επαρχίας Πάφου από το Πανεπιστήμιο του Γκρατς, υπό τη διεύθυνση της δρος Gabriele Koiner. Η έρευνα, η οποία διήρκησε από τις 22 μέχρι τις 29 Οκτωβρίου 2019, διεξήχθη από Αυστριακούς αρχαιολόγους και γεωφυσικούς, σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η ομάδα επιφανειακής έρευνας αποτελείτο από τους Gabriele Koiner, Eva Christof, Ute Lohner-Urban, Alexandra Puhm και Sabine Sturmann (αρχαιολόγους), Rainer Morawetz και Andreas Milchrahm (γεωφυσικές έρευνες) Βασιλική Λυσάνδρου και Άθω Αγαπίου (τηλεανίχνευση) (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου) και Ανδρέα Παπαχριστοδούλου (τοπογράφο).

Το πρόγραμμα επιφανειακής έρευνας αποσκοπεί στη συστηματική και διεπιστημονική έρευνα, διατήρηση και προβολή του αρχαιολογικού τοπίου και των αρχαιολογικών καταλοίπων στην Αμαργέτη τόσο για τους ανθρώπους της περιοχής, όσο και για τους επισκέπτες. Οι αρχαιολογικοί στόχοι θα επιτευχθούν με την καταγραφή των επιφανειακών ευρημάτων, την ανίχνευση και την ανάλυση των δομών κάτω από την επιφάνεια της γης με γεωφυσικές μεθόδους και τηλεανίχνευση. Οι έρευνες του 2019 επικεντρώθηκαν σε γενική ανάλυση του πολιτιστικού τοπίου της περιοχής της Αμαργέτης καθώς και σε εντατικές έρευνες πεδίου στις θέσεις Ασώματος και Πέτρος Άνθρωπος. Τα ευρήματα που εντοπίστηκαν καλύπτουν χρονικά την Εποχή του Χαλκού μέχρι και τη Βυζαντινή περίοδο.

Η ομάδα της επιφανειακής έρευνας υποστηρίχθηκε από την Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου της Αμαργέτης, Ανδρούλα Δημητρίου, καθώς και από τους κατοίκους της περιοχής. Η ομάδα φιλοξενήθηκε από την Γιώτα Κάιζερ στο Kaizer Agrotourism. Οι επιφανειακές έρευνες αναμένεται να συνεχιστούν και κατά το 2020, προκειμένου να αναλυθεί περαιτέρω η τοπογραφία της περιοχής.