«Η γεωμετρία στον σχεδιασμό και την κατασκευή από την αρχαιότητα μέχρι τον 20ό αιώνα» είναι ο τίτλος διάλεξης που θα δώσει ο Αινείας Οικονόμου (Δρ Αρχιτέκτονας Μηχανικός) στο πλαίσιο σειράς διαλέξεων με τίτλο «Μαθήματα εμβαθύνσεως στην Ιστορία της Αρχιτεκτονικής» που διοργανώνει το Εργαστήριο Ιστορίας και Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής του ΕΜΠ.

Όπως αναφέρει ο ομιλητής: «Η διάλεξη έχει ως βασικό σκοπό την αναλυτική διερεύνηση των γεωμετρικών μεθόδων χάραξης των ιστορικών κατασκευών με τη χρήση ποικίλων παραδειγμάτων. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή των ιστορικών κτισμάτων έχουν αποτελέσει στο παρελθόν αντικείμενο εκτεταμένης έρευνας. Ωστόσο, η εφαρμογή της γεωμετρίας στην κατασκευαστική χάραξη των βασικών δομικών στοιχείων αποτελεί ένα σχετικά άγνωστο στην επιστήμη πεδίο.

»Η μεθοδολογία προσέγγισης αφορά αρχικά στην παρουσίαση του ευρύτερου επιστημονικού πλαισίου και στην ανάλυση του σχεδιασμού και της χάραξης των κατασκευών. Μέσα από παραδείγματα που καλύπτουν ένα ευρύ χρονικό φάσμα –από την αρχαία Αίγυπτο, την αρχαία Ελλάδα, τη Ρωμαϊκή περίοδο, το Βυζάντιο, την Ισλαμική αρχιτεκτονική, τον δυτικό Μεσαίωνα και την Αναγέννηση, μέχρι και την Οθωμανική περίοδο– αποδεικνύεται ότι στο σχεδιασμό και την κατασκευή χρησιμοποιούνται ιστορικά δύο διακριτές μέθοδοι: η πρώτη αφορά σε γεωμετρικές κατασκευές που βασίζονται στην χρήση κύκλων, τετραγώνων και ισόπλευρων τριγώνων (ad quadratum και ad triangulum), ενώ η δεύτερη σε καθαρά εμβατικά συστήματα με την υποβοήθηση από πυθαγόρεια τρίγωνα για τον ορθογωνισμό των δομικών στοιχείων. Για την κατανόηση των δύο μεθόδων θα παρουσιαστούν βασικά εργαλεία χάραξης και ελέγχου της κατασκευής και θα αναλυθούν επίσης διαφορετικά ιστορικά μετρικά συστήματα.

»Μέσα από την ανάλυση των παραδειγμάτων προκύπτουν οι βασικές αρχές σχεδιασμού της ιστορικής αρχιτεκτονικής και διαγράφονται οι γεωμετρικές μέθοδοι χάραξης που χρησιμοποιούνται από τα οικοδομικά συνεργεία. Κατά αυτόν τον τρόπο αποκρυσταλλώνεται η σημασία των αρχιτεκτονικών προτύπων και ο ρόλος της ιδιαίτερης γνώσης της γεωμετρίας στην κατασκευή και την τελική μορφή των ιστορικών κατασκευών» καταλήγει ο ομιλητής.

Η διάλεξη θα δοθεί την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019, και ώρα 18.30, στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ (Κτήριο Αβέρωφ, Αμφιθέατρο 2, Πατησίων 42).