Ασπασία Λούβη-Κίζη, Η φράγκικη πρόκληση στον βυζαντινό Μυστρά. Περίβλεπτος και Παντάνασσα (δίτομο έργο), σειρά: Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών, τόμ. 74, έκδ. Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 2019, σελ. 513. ISBN SET: 978-960-404-356-9

«…Στο σύνολο των μελετών, εκτός αυτής του Struck, που έχουν δημοσιευθεί έως σήμερα για τον Μυστρά, οι αναφορές στα δυτικά μορφολογικά ή διακοσμητικά στοιχεία που διακρίνονται σε αρκετά κτίρια είναι περιορισμένες· αποδίδονται γενικώς και αορίστως σε επιδράσεις που οφείλονται στις σχέσεις του δεσποτάτου με την Δύση. Αν επικεντρωθούμε στον εντοπισμό δυτικόμορφων θυρωμάτων, διακοσμητικών στοιχείων ή και δόμησης σύμφωνα με την δυτική τεχνική και τεχνοτροπία, θα διαπιστώσουμε ότι απαντώνται μόνον στις μονές Περιβλέπτου και Παντανάσσης, στα ανάκτορα και σε ορισμένα κτίρια αστικής αρχιτεκτονικής που φέρουν οξυκόρυφα τόξα και προβόλους ηλιακών πάνω σε λομβαρδικές τοξοστοιχίες. Στην παρούσα μελέτη εξετάζονται τα δύο προαναφερθέντα μοναστικά συγκροτήματα. Ενδεχομένως στο μέλλον να καταστεί εφικτή και η ενδελεχής μελέτη των ανακτόρων από ερευνητές που θα επιδιώξουν επιστημονική προσέγγιση εις βάθος, αν οι δραστικές επεμβάσεις της πρόσφατης αναστήλωσης δεν την έχουν καταστήσει ανέφικτη…». (από την εισαγωγή του βιβλίου)