Περισσότερες από 100 πρωτότυπες και ενδιαφέρουσες εργασίες, με ευρεία διεθνή συμμετοχή, τις οποίες υπογράφουν 240 περίπου συγγραφείς θα παρουσιαστούν στο 7ο Συμπόσιο Αρχαιομετρίας, με τίτλο «Αρχαιολογία-Αρχαιομετρία: 30 χρόνια μετά» που διοργανώνει η Ελληνική Αρχαιομετρική Εταιρεία (ΕΑΕ) με την υποστήριξη του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου. Το Συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο της Αθήνας από την Τετάρτη 9 έως το Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2019.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των εργασιών που θα παρουσιαστούν είναι ότι συμμετέχουν ως συγγραφείς και τις συνυπογράφουν όχι μόνο ειδικοί από τις Θετικές Επιστήμες αλλά και αρχαιολόγοι, ανασκαφείς και άλλοι μελετητές, έτσι ώστε η «Σύνδεση Αρχαιολογίας και Αρχαιομετρίας» να αποτελεί, πλέον, γεγονός. Όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές, εξίσου σημαντική είναι και η παρουσία νέων επιστημόνων που παρουσιάζουν υψηλού επιπέδου εργασίες, αναφερόμενες σε ζητήματα πολιτιστικής κληρονομιάς και σε υλικό προερχόμενο από τον Ελλαδικό χώρο και την ευρύτερη Μεσογειακή περιοχή. Περίπου 60% από τις εργασίες αυτές θα ανακοινωθούν προφορικά, οι υπόλοιπες σε ειδικά προβλεπόμενες θεματικές συνεδρίες αφίσας (πόστερ), όπως αναφέρεται και στο προκαταρκτικό πρόγραμμα του συμποσίου.

Η Επιστημονική Επιτροπή

Η Επιστημονική Επιτροπή του Συμποσίου αποτελείται από τους: Prof. C. Renfrew, (Πρόεδρο) Cambridge University, δρα Ε. Αλούπη-Σιώτη, ΘΕΤΙΣ Authentics, Prof. J. Buxeda i Garrigós, University of Barcelona, δρα Αικ. Δελλαπόρτα, Βυζαντινό-Χριστιανικό Μουσείο, Καθηγ. Ν. Ζαχαριά, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Prof. R. Jones University of Glasgow, δρα Π. Καρκάνα, Wiener Laboratory ASCSA, δρα Α.-Γ. Καρύδα, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Καθηγ. Β. Κασιανίδου, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Καθηγ. Δ. Κοντοπούλου, ΑΠΘ, Καθηγ. Αικ. Κούλη, ΕΚΠΑ, δρα Β. Κυλίκογλου, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Καθηγ. Ι. Λυριτζή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, δρα Γ. Μανιάτη, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», δρα Ε. Μαργαρίτη, The Cyprus Institute, Καθηγ. Σ. Μπογιατζή, Πανεπιστήμιο Δ. Αττικής, δρα Χαρ. Μπρεκουλάκη, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Καθηγ. Σ. Παυλίδη, ΑΠΘ, Dr. E. Photos-Jones, Scottish Analytical SAA, Prof. T. Rheren, The Cyprus Institute, δρα Μ. Ρούμπου, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Καθηγ. Απ. Σαρρή, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Dr. Stos-Gale, f. University of Oxford, και Καθηγ. Γρ. Τσόκα, ΑΠΘ.

Περισσότερες πληροφορίες και το προκαταρκτικό πρόγραμμα στο συνημμένο έγγραφο.

7ο Συμπόσιο Αρχαιομετρίας: 2η Εγκύκλιος