Δημήτριος Μαντζίλας, Κωνσταντίνος Στέφου και ομάδα φιλολόγων, Ανθολόγιο Ρωμαϊκής Ποίησης. Από τις απαρχές μέχρι το τέλος του χρυσού αιώνα του Αυγούστου. Εισαγωγές – Κείμενο – Μετάφραση – Ερμηνευτικά σημειώματα, τόμ. Α΄: Προϊστορική (753-241 π.Χ.) – Αρχαϊκή περίοδος (241-78 π.Χ.), τόμ. Β΄: Αυγούστεια εποχή / Χρυσή περίοδος (78 π.Χ.- 14 μ.Χ.), εκδ. Ινστιτούτο του Βιβλίου – Καρδαμίτσα, Αθήνα 2019, σελ. 576 (τόμ. Α’), 512 (τόμ. Β’)

ISBN Α’ τομ.: 978-960-354-494-4, ISBN Β’ τομ.: 978-960-354-495-1

Το παρόν Ανθολόγιο Ρωμαϊκής Ποίησης, προϊόν διαπανεπιστημιακής συνεργασίας, φιλοδοξεί να φέρει τον αναγνώστη σε επαφή με μια πολύ σημαντική πτυχή της ρωμαϊκής πνευματικής δημιουργίας: την Ποίηση.

Στοχεύοντας στην κατά το δυνατόν πληρότητα μορφής και περιεχομένου, αλλά προπαντός στη σαφήνεια και αμεσότητα της έκφρασης, το πόνημα περιλαμβάνει στους κόλπους του ένα διευρυμένο φάσμα ποιητών και ποιητικών ειδών και δίνει ισότιμη βαρύτητα στην ποιητική παραγωγή τόσο μειζόνων όσο και ησσόνων λογοτεχνών, αρκετά συνθέματα των οποίων παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο ελληνόφωνο κοινό. Αυτή η πολυφωνία στην πραγμάτευση υποστηρίζεται από σαφείς και κατατοπιστικές περιγραφές που περιέχονται τόσο στην κυρίως εισαγωγή του βιβλίου όσο και στα επιμέρους σημειώματα που συνοδεύουν τα εκάστοτε μεταφραζόμενα κείμενα.

Το δε μεταφραστικό εγχείρημα καθεαυτό, χάρη στην αμεσότητα του γλωσσικού ύφους, καθίσταται προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο αναγνώστη, αποκαλύπτοντας ορισμένες άγνωστες μέχρι σήμερα πτυχές του ρωμαϊκού κόσμου.