Μαριάννα Θωμά, Η συμμετοχή των γυναικών στην οικονομία της ελληνορωμαϊκής Αιγύπτου. Δημόσια και ιδιωτικά παπυρικά κείμενα από την εποχή του Αυγούστου ως τον τέταρτο αιώνα μ.Χ., έκδ. Ινστιτούτο του Βιβλίου – Καρδαμίτσα, Αθήνα 2019, σελ. 340. ISBN: 978-960-354-491-3

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης τη συμμετοχή της γυναίκας στην οικονομία της ρωμαϊκής Αιγύπτου από την εποχή του Αυγούστου ως τον 4ο αιώνα μ.Χ., με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση της θέσης και του ρόλου της στη χώρα του Νείλου και τη μετακλασική κοινωνία της Ανατολικής Μεσογείου.

Επιχειρείται η σκιαγράφηση βασικών πτυχών της συμμετοχής της γυναίκας στην οικονομία της ρωμαϊκής Αιγύπτου, οι οποίες φωτίζουν περισσότερο τη θέση και το ρόλο της στην κοινωνία της χώρας του Νείλου και κατ’ επέκταση στον μετακλασικό κόσμο.