Ο Κεραμεικός στην Αθήνα είναι γνωστός ως η πιο φημισμένη ελληνική νεκρόπολη, αλλά και ως ο κατεξοχήν τόπος παραγωγής αττικής κεραμικής. Περισσότερα από 6.500 ταφικά σύνολα ανασκάφηκαν εδώ και δημοσιεύτηκαν. Δίπλα και ανάμεσα στους τάφους βρέθηκαν εργαστήρια κεραμικής που χρονολογούνται από τους κλασικούς χρόνους έως την ύστερη αρχαιότητα. Στο 4ο Εργαστήριο Κεραμικής, που διοργανώνει το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών στις 7–8 Οκτωβρίου 2019, θα αναλυθεί η κεραμική στους τάφους και θα συζητηθεί η σχέση και η αλληλεπίδρασή της με τα αθηναϊκά εργαστήρια κεραμικής. Θα εξεταστούν επίσης ερωτήματα σχετικά με την τοπική παράδοση της κεραμικής στους τάφους, με τα σχήματα και με τις αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου, καθώς και με την παραγωγή πήλινων αγγείων για τη συγκεκριμένη ταφική χρήση.

Στόχος του 4ου Εργαστηρίου Κεραμικής, όπως και των προηγούμενων, είναι να δώσει τη δυνατότητα σε νέους ερευνητές να προσεγγίσουν, με έμπειρη καθοδήγηση, την αττική κεραμική από μία πρακτική σκοπιά. Πάνω από το υλικό θα εξεταστούν ερωτήματα σχετικά με την παραγωγή, τα σχήματα, τις τεχνικές διακόσμησης, τη χρήση, την κοινωνικοποίηση της κεραμικής, έως την επαναχρησιμοποίηση των αγγείων και τις δυνατότητες ανάλυσης και τεκμηρίωσης.

Τόπος: Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών (7 Οκτωβρίου) και αρχαιολογικός χώρος Κεραμεικού (8 Οκτωβρίου). Τα απογεύματα θα γίνουν μικρές εκδρομές σε κοιτάσματα πηλού στην Αττική και σε ένα σύγχρονο εργαστήριο πηλού.

Κόστος: Το DAI καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης (2η θέση, έως 300 ευρώ) και αναλαμβάνει επίσης τη φιλοξενία των συμμετεχόντων στην έδρα του. Άφιξη 6 Οκτωβρίου 2019 – αναχώρηση: 9 Οκτωβρίου 2019.

Καλύπτονται ακόμη τα μεσημεριανά και βραδινά γεύματα.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν θα ξεπερνά τα 6 άτομα.

Προϋποθέσεις: Σπουδές στην Κλασική Αρχαιολογία σε προπτυχιακό (4ο έτος) ή μεταπτυχιακό επίπεδο και βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων σχεδιαστικής αποτύπωσης κεραμικής.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 31 Ιουλίου 2019.

Αίτηση: Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικώς την αίτησή τους, που θα συμπεριλαμβάνει βιογραφικό σημείωμα με τη μορφή πίνακα και τις σχετικές βεβαιώσεις σπουδών, στην κυρία Dr. Jutta Stroszeck, e-mail: [email protected] (τηλ.: 210 3248803).

Διοργανώτριες: Dr. J. Stroszeck, F. Lehmann, M.A. (DAI Athen).