Την αποκατάσταση και ανάδειξη 18 σημαντικών αρχαιολογικών χώρων, συνολικού προϋπολογισμού 28 εκατομμυρίων ευρώ, εξασφάλισε η Περιφέρεια Αττικής, με την ένταξή τους στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020.

Πρόκειται για πρωτοβουλία ενίσχυσης πολιτιστικών υποδομών, με έργα μητροπολιτικής εμβέλειας, η οποία εντάσσεται στη σειρά ενεργειών της Περιφέρειας με στόχο την ανάδειξη της Αττικής σε πόλο πολιτισμού.

Μεταξύ των 18 έργων που θα εμπλουτίσουν τον πολιτιστικό χάρτη της Αττικής, είναι:

– Η αποκατάσταση του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου (Φυλακές Αίγινας) για νέες χρήσεις.

– Η αποκατάσταση του «Στρατιωτικού» κτιρίου (Μουσείο Σωτηρία) του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος «Η Σωτηρία».

– Η διαμόρφωση αρχαιολογικών διαδρομών και η δημιουργία υποδομών ανάδειξης στον αρχαιολογικό χώρο των μεταλλουργικών εργαστηρίων και μεταλλείων της κοιλάδας Σούριζας / Αγριλέζας Λαυρεωτικής – Φάση Α’.

– Η στερέωση και συντήρηση του Ναού του Ολυμπίου Διός στην Αθήνα.

– Η στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Ελευσίνας (Φάση Α’).