Έ. Μαρμαρά (επιμ.), Χαρακτικά της Εύβοιας. Συλλογή Γιάννη Κ. Καράκωστα, Εμίρ Ζαδέ Τζαμί, Χαλκίδα 2017, σελ. 72.

Με το τέλος της περσινής χρονιάς (2017), στον εκθεσιακό χώρο του οθωμανικού τεμένους Εμίρ Ζαδέ, το μοναδικό από τα 11 τζαμιά της πόλης της Χαλκίδας που έχει διασωθεί, προσφέρεται δωρεάν το τεύχος «ξενάγησης» στα 69 χαρακτικά της ιδιωτικής συλλογής του Χαλκιδαίου καθηγητή της νομικής Ιωάννη Καράκωστα. Τα έργα ξεναγούν τον επισκέπτη στην Εύβοια της Τουρκοκρατίας και στο κτίσμα της σχετικής περιόδου.

Το τεύχος περιέχει, πλην της εισαγωγής του συλλέκτη, έναν σύντομο πρόλογο της Εφόρου Αρχαιοτήτων Π. Καλαμαρά και δύο μελέτες – η πρώτη του εκλιπόντος καθηγητή της Νομικής Αθηνών Δ. Γκόφα, «Το βενετοκρατούμενο Negroponte: Ιστορικό σχεδίασμα», και η δεύτερη του καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου Δ. Τριανταφυλλόπουλου, «Μεσαιωνική και νεώτερη Χαλκίδα: Μια τριαντάχρονη διαδρομή».

Το έντυπο συμπληρώνουν βιβλιογραφικός κατάλογος και κατάλογος των γεωγράφων – χαρτογράφων – χαρακτών, καθώς και κατάλογος των χαρακτικών της έκθεσης.

Την έκδοση επιμελήθηκε η Έλδα Μαρμαρά.