Αλίκη Λάμπρου, Ο αργαλειός στη Σκύρο. Καταγραφές μαρτυριών παλαιών υφαντριών, εισαγ.-επιμ.: Παρασκευάς Ποτηρόπουλος, επιστ. υπεύθυνος: Ευάγγελος Καραμανές, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, Σειρά «Πηγές του Λαϊκού Πολιτισμού», αρ. 11, Αθήνα 2017, σελ. 148, ISBN: 978-960-404-325-5

«…Η σχετικά μακρά διάρκεια του χρόνου της συλλογής του δημοσιευμένου στον παρόντα τόμο λαογραφικού υλικού και η αξιοπιστία του λόγω της βιωματικής εμπειρίας της συγγραφέως, αλλά και η σχετική έλλειψη αναλόγου υλικού από άλλες πηγές, το καθιστούν πολύτιμο για τη μελέτη του λαϊκού πολιτισμού της Σκύρου.

»Έτσι, πέραν της πολλαπλής αξιοποιήσεώς του στο πλαίσιο των ερευνών του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, το πλούσιο αυτό υλικό γίνεται στο σύνολό του προσιτό και παραδίδεται στους Σκυριανούς όπου γης, αλλά και στους εξασκούντες την αρχαία τέχνη της υφαντικής. Με δεδομένο ότι ο λαϊκός πολιτισμός είναι ένας ζωντανός οργανισμός, τα στοιχεία του οποίου εμπνέουν τη σύγχρονη δημιουργία που εξελίσσεται και αλλάζει, ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες, η δημοσίευση του βιβλίου αυτού μπορεί να συμβάλει, ίσως και στο όχι μακρινό μέλλον, στην ανάπτυξη του κλάδου υφαντικής…» Ευάγγελος Καραμανές (από τον πρόλογο του βιβλίου)