Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς διοργανώνει και φέτος εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου, τα οποία υλοποιούνται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κιλκίς.

Για την περίοδο 2017-2018 θα πραγματοποιηθούν τα εξής προγράμματα:

—«Στο αρχαίο σπίτι: στρώνουμε τραπέζι, παίζουμε παιχνίδια»

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές της Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού και έχει ως περιεχόμενο τη γνωριμία με το αρχαίο σπίτι, έτσι όπως αυτή παρουσιάζεται μέσα από τα μουσειακά αντικείμενα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της διατροφής και του παιχνιδιού.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι μαθητές προσπαθούν να ερμηνεύσουν επιλεγμένα μουσειακά αντικείμενα για να προσεγγίσουν κριτικά το παρελθόν. Δίνεται έμφαση στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών η οποία επιχειρείται μέσα από πρακτικές ασκήσεις παρατήρησης, προσπάθειες επίλυσης προβλημάτων αλλά και πειραματισμό με υλικά και ελεύθερη δημιουργική έκφραση. Οι μαθητές αφού εντοπίσουν μέσα στο Μουσείο εκθέματα που έχουν σχέση με τη διατροφή, στη συνέχεια καλούνται να δημιουργήσουν με πηλό δικά τους έργα, εμπνευσμένα από την επαφή τους με τα μουσειακά εκθέματα.

—«Γρύπες, άλογα, λιοντάρια και άλλες ιστορίες»

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές της Γ’ Δημοτικού και έχει ως περιεχόμενο τη γνωριμία με την απεικόνιση των ζώων στην ελληνική μυθολογία.

Στόχος του προγράμματος είναι να αντιληφθούν τα παιδιά την αναγκαιότητα του μύθου ως τρόπου ερμηνείας του κόσμου, την οικουμενικότητα και τη διαχρονικότητά του. Αντλώντας από τα προσωπικά βιώματα και ενδιαφέροντα των παιδιών, οι υπεύθυνοι του προγράμματος προσεγγίζουν την έννοια του μύθου στο παρελθόν και στο παρόν και συγκεκριμένα την παρουσία σε αυτόν ζώων και άλλων πλασμάτων. Επιπλέον, επικαλούμενοι τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει στο μάθημα της ιστορίας της Γ’ Δημοτικού, τα παιδιά αναζητούν μέσα στο μουσείο ιστορίες με ζώα και μυθικά πλάσματα, γνωρίζουν νέες ιστορίες και φτιάχνουν τις δικές τους. Στο τέλος του προγράμματος, οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν με απλά υλικά το «δικό» τους τέρας-γαντόκουκλα.

— «Μικροί αρχαιολόγοι σε δράση»

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού και έχει ως περιεχόμενο τη γνωριμία των παιδιών με το επάγγελμα του αρχαιολόγου και του συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. Οι μαθητές αφού παρακολουθήσουν σχετικό power point, καλούνται να εφαρμόσουν τις αρχές μιας ανασκαφικής έρευνας σε προσομοιωμένο σκάμμα στον κήπο του μουσείου. Ακολούθως με τον ίδιο τρόπο συντηρούν τα ανασκαφικά «ευρήματα».

— «Γράμματα… χαράγματα… σπουδάγματα»

Το πρόγραμμα που δημιουργήθηκε με δομή και θεματική σε συνάφεια με τη διδακτέα ύλη της ιστορίας και των αρχαίων ελληνικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και απευθύνεται αποκλειστικά σε μαθητές Γυμνασίου, συνδιαμορφώθηκε από το Τμήμα Κλασικών σπουδών του ΑΠΘ και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς.

Η δράση περιλαμβάνει αρχικά ψηφιακή προβολή και συζήτηση με θέμα τη γέννηση και κυρίως την εξέλιξη της γραφής στον Ελλαδικό χώρο. Στη συνέχεια με αφορμή αρχαιολογικά ευρήματα όπως ενεπίγραφα ειδώλια, αγάλματα, πήλινα σκεύη, επιτύμβιες στήλες και νομίσματα, αναλύονται η μορφή και η εξέλιξη του ελληνικού αλφαβήτου, το είδος των επιγραφών καθώς και τα υλικά και ο τρόπος γραφής. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με βιωματικό εργαστήριο κατά τη διάρκεια του οποίου, τα παιδιά, με οδηγό διάγραμμα της εξέλιξης του ελληνικού αλφαβήτου, δημιουργούν πήλινες πινακίδες πάνω στις οποίες χαράσσουν το όνομα και το πατρώνυμό τους.

— «Ταξιδεύοντας με τους ζωγράφους»

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Ε’ και ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού και Β’ και Γ’ Γυμνασίου που έχουν διδαχθεί ή διδάσκονται βυζαντινή ιστορία. Μέσα από τα ταξίδια, για λόγους εργασίας, των ζωγράφων, οι μαθητές γνωρίζουν τις συνθήκες εργασίας και τα έργα των αγιογράφων. Η δράση συνοδεύεται από δημιουργικό εργαστήριο που υλοποιείται στον χώρο του Μουσείου και ορισμένες φορές σε ναούς αρμοδιότητας της Εφορείας μας.

Πληροφορίες: Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς, e-mail: [email protected]