Αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της απόλυσης βρίσκονται 63 εξειδικευμένοι επιστήμονες που εργάζονται στο έργο της ψηφιοποίησης των κινητών μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, δεδομένου ότι οι συμβάσεις τους λήγουν στις 31 Ιουλίου 2017. Όπως αναφέρουν σε σχετικό υπόμνημα που δημοσιοποίησαν:

«Οι εργαζόμενοι στο έργο της Ψηφιοποίησης των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που υλοποιείται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών (ΔΔΕΑΜΤΠΠΑ), διεκδικούμε την απρόσκοπτη συνέχιση της εργασίας μας. Απασχολούμαστε στο μεγαλύτερο ψηφιακό έργο που έγινε ποτέ στο Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο αφορά στην καταγραφή, τεκμηρίωση, φωτογράφιση και ανάδειξη του υλικού πολιτισμού της χώρας σε ένα νέο, εύχρηστο και δυναμικό πληροφοριακό σύστημα δεδομένων, με απώτερο στόχο τη διάχυση της γνώσης και την προβολή της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Το έργο αποτελεί το επιστέγασμα προσπαθειών του Υπουργείου Πολιτισμού για τη συγκρότηση του Εθνικού Αρχείου Μνημείων και συγχρόνως ενσωματώνει το πρώτο εργαλείο ψηφιακής τεκμηρίωσης και διαχείρισης μνημείων με την επωνυμία “ΠΟΛΕΜΩΝ”, που ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ. Το εγχείρημα είναι πρωτοπόρο όχι μόνο για τα ελληνικά, αλλά και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, καθώς δημιουργείται για πρώτη φορά ένα κοινό και ενιαίο σύστημα καταγραφής των κινητών μνημείων σε όλη την επικράτεια, με ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα στις κατά τόπους Εφορείες Αρχαιοτήτων και Μουσεία, συμβάλλει στην επικαιροποίηση της επιστημονικής γνώσης, προάγει την αξία της ψηφιοποίησης ως μέσου προβολής του μνημειακού αποθέματος της χώρας, ενώ ενισχύει την προστασία των κινητών μνημείων (καταγεγραμμένων και ακατάγραφων) ενάντια σε κινδύνους –όπως η παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων (αρχαιοκαπηλία), η φθορά και οι φυσικές και περιβαλλοντικές καταστροφές– καθώς εξασφαλίζει την άμεση ταυτοποίησή τους.

»Το μακροπρόθεσμο αυτό όραμα πραγματοποιείται με Αρχαιολογική Αυτεπιστασία από 63 εξειδικευμένους επιστήμονες, οι οποίοι προσληφθήκαμε με κριτήρια ΑΣΕΠ σταδιακά από τον Δεκέμβριο του 2012 και σε πανελλήνια κλίμακα. Αποκτήσαμε πολυετή εμπειρία σε θέματα καταγραφής, τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης μνημειακού υλικού, έχουμε επιδείξει ομαδικότητα, αποτελεσματικότητα και εργατικότητα και έχουμε συμβάλει καθοριστικά στην προετοιμασία και το συντονισμό των εργασιών, που υλοποιούνται από ανάδοχες ιδιωτικές εταιρείες. Ωστόσο, από τον Νοέμβριο του 2015 ζούμε σε καθεστώς ανασφάλειας και διαρκούς άγχους, διότι η εργασιακή μας απασχόληση παρατείνεται με μηνιαίες και σπάνια διμηνιαίες συμβάσεις. Κατά τη χρονική περίοδο που διανύουμε και εν μέσω οικονομικής κρίσης, αντιμετωπίζουμε τον κίνδυνο της απόλυσης με τη λήξη των συμβάσεών μας την 31η Ιουλίου 2017, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός μεγάλου αριθμού ανέργων σε ολόκληρη την επικράτεια.

»Προασπιζόμαστε με ομοψυχία το δικαίωμα της αδιάλειπτης συνέχισης της εργασίας μας, θεωρώντας πως ενδεχόμενη διακοπή της καταγραφής και ψηφιοποίησης των ακατάγραφων κινητών μνημείων θα αποτελέσει πλήγμα για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και θα θέσει σε αμφισβήτηση τη συνέχιση του σημαντικού αυτού εγχειρήματος. Η απογραφή του πολιτιστικού αποθέματος της χώρας δεν πρέπει να γίνεται περιστασιακά, αλλά συστηματικά και αδιάλειπτα, καθώς αποτελεί μέρος των υποχρεώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού έναντι των Διεθνών Συμβάσεων, που έχει υπογράψει η Ελλάδα (Σύμβαση Χάγης 1954, Συμβάσεις UNESCO και Συμβάσεις Συμβουλίου της Ευρώπης)».