Βαρβάρα Ν. Παπαδοπούλου (επιμ.), Η Παναγία της Κορωνησίας, έκδ. Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού – Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας, Άρτα 2016, σελ. 180. ISBN 978-960-386-262-8

Τον Οκτώβριο του 2015 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανάδειξης και συντήρησης στο βυζαντινό ναό της Παναγίας στην Κορωνησία. Οι εργασίες υλοποιήθηκαν από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας, στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Γενεσίου Θεοτόκου Κορωνησίας», ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία-Σ. Ελλάδα-Ήπειρος 2007-2013».

Η συντήρηση και ανάδειξη του ναού της Κορωνησίας, εκτός από προτεραιότητα της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας της Άρτας, ήταν επίσης ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας. (…) Η πρόκληση ήταν μεγάλη, προκειμένου να αναδειχθεί ένα τόσο σημαντικό βυζαντινό μνημείο της ευρύτερης περιοχής της Άρτας, που επιπλέον βρίσκεται σε λειτουργία από τα τέλη του 10ου αιώνα έως σήμερα, καλύπτοντας τις ανάγκες των πιστών και έχοντας υποστεί κατά τη διάρκεια των αιώνων επισκευές και παρεμβάσεις, λιγότερο ή περισσότερο επιτυχημένες. (…) Το αποτέλεσμα ωστόσο μας δικαίωσε και είμαστε σε θέση να αποδώσουμε στην τοπική κοινωνία και την επιστημονική κοινότητα ένα μνημείο που στέκει ευπρεπισμένο, έχοντας επιστρέψει κατά το δυνατόν στην αρχική του μορφή και έτοιμο να φιλοξενήσει πιστούς, επισκέπτες και ερευνητές.

[Από τον πρόλογο της έκδοσης]