Επιστημονική διημερίδα Ιστορίας του Περιβάλλοντος, με τίτλο «Ιστορικό και πολιτιστικό τοπίο: παρεμβάσεις και διαχείριση, πρόσληψη και μετασχηματισμοί», συνδιοργανώνουν το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) και η Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (Ε.Μ.Ν.Ε.), στο πλαίσιο του εορτασμού του 2016 από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων στη θεματική «Μουσεία και Πολιτιστικά Τοπία».

Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 3 και την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2016, στο Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ (Δωρίδος 2 και Λεωφόρος Ειρήνης 14, Ταύρος).

Η θεματολογία της διημερίδας, της δεύτερης που διοργανώνεται με θέμα «Ιστορία του Περιβάλλοντος», αφορά στη διερεύνηση των πολλαπλών όψεων της σχέσης ανθρώπου-περιβάλλοντος κατά το παρελθόν μέσω διαχρονικής και κατά το δυνατόν ευρύτερης διεπιστημονικής προσέγγισης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κριτική διερεύνηση της στάσης των κοινωνιών του παρελθόντος προς το περιβάλλον, και συγκεκριμένα στο ζήτημα του τοπίου, με έμφαση στο ελληνικό τοπίο. Στο πρόγραμμα εργασιών της διημερίδας περιλαμβάνονται ανακοινώσεις που αφορούν  στην έννοια και την προστασία του ιστορικού και του πολιτιστικού τοπίου, το παραγωγικό τοπίο, το αστικό τοπίο, την αρχιτεκτονική τοπίου, τα τοπία τουρισμού, τις μεγάλες παρεμβάσεις στο τοπίο, αλλά και τη διαλεκτική της τέχνης με το τοπίο. Παράλληλα, θα εξεταστεί το διεθνές πλαίσιο για το ιστορικό και πολιτιστικό τοπίο καθώς και θεσμικά/νομικά ζητήματα.

Η συμμετοχή στη διημερίδα είναι δωρεάν. Για την εγγραφή των συμμετεχόντων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας (τηλ. 210 3418011, Δευτέρα-Παρασκευή 9:00-17:00).

Για το αναλυτικό πρόγραμμα της διημερίδας, στο οποίο περιλαμβάνεται ξενάγηση στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας (Σάββατο, 5 Νοεμβρίου), πατήστε εδώ.