Το Κέντρο Σπουδών Σχεδίου Κ.& Ε. Ζαχαράκη ξεκινάει χειμερινό εντατικό τμήμα Γραμμικού Αρχιτεκτονικού / Αρχαιολογικού και Ελεύθερου Σχεδίου.

Η εκπαίδευση στο Γραμμικό Αρχιτεκτονικό / Αρχαιολογικό και Ελεύθερο Σχέδιο γίνεται με μία βιωματική μέθοδο διδασκαλίας. Οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να ασκηθούν στις απαραίτητες τεχνικές άμεσης αποτύπωσης και σχεδίασης αρχιτεκτονικών  και κινητών ευρημάτων καθώς και στη χρήση (μετά από την ολοκλήρωση της εν λόγω εκπαίδευσης) του ηλεκτρονικού υπολογιστή ως οργάνου ορθής αντιμετώπισης και υλοποίησης των σχεδιαστικών αναγκών που προκύπτουν κατά και μετά από μία αρχαιολογική ανασκαφή.

Παράλληλα προσφέρονται τα απαραίτητα εφόδια και σε όσους επιθυμούν να ακολουθήσουν μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε τομείς σχετικούς με την Αρχιτεκτονική.

Το εν λόγω τμήμα είναι εντατικό μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου 2016, οπότε οι εκπαιδευόμενοι προσέρχονται κάθε Παρασκευή 16:00–22:00 και κάθε Σάββατο 14:00–20:00 συμπληρώνοντας 48 ώρες διδασκαλίας μηνιαίως (24 ώρες Γραμμικού Αρχιτεκτονικού / Αρχαιολογικού Σχεδίου και 24 ώρες Ελεύθερου Σχεδίου). Από τις 15 Δεκεμβρίου μέχρι τις 14 Ιουνίου 2017 θα προσέρχονται μόνο κάθε Σάββατο 14:00–20:00 συμπληρώνοντας 24 ώρες διδασκαλίας μηνιαίως (12 ώρες Γραμμικού Αρχιτεκτονικού / Αρχαιολογικού Σχεδίου και 12 ώρες Ελεύθερου Σχεδίου) οπότε και ολοκληρώνεται  η όλη εκπαίδευση.

Πληροφορίες: Νοταρά 17, Εξάρχεια, Τ.Κ. 10683, Τηλ.: 210 8810719 (ώρες επικοινωνίας 09:30–19:00). E-mail : [email protected]

Για τους Αρχαιολόγους προβλέπονται ειδικές τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.