«Σημαντικές τεχνολογικές εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων» είναι το θέμα της έκθεσης η οποία θα πραγματοποιηθεί από 29 Ιουνίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2016 στο Ενυδρείο Κρήτης CRETAquarium.

Η έκθεση, που θεωρείται μοναδική, περιλαμβάνει τις σημαντικότερες εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων ρίχνοντας φως σε άγνωστες πτυχές της ζωής στην αρχαία Ελλάδα. Έχει δημιουργηθεί από το Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας του Κώστα Κοτσανά, που λειτουργεί στο Κατάκολο και την Αρχαία Ολυμπία, και περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

Στο πλαίσιο της έκθεσης παρουσιάζονται «λειτουργικά ομοιώματα εξαιρετικών εφευρέσεων, μηχανισμών και επινοήσεων των αρχαίων Ελλήνων που δημιουργήθηκαν κατόπιν πολύχρονης ενδελεχούς έρευνας και μελέτης της αρχαιοελληνικής, λατινικής και αραβικής γραμματείας, των αγγειογραφικών πληροφοριών και των ελάχιστων σχετικών αρχαιολογικών ευρημάτων. Η αρχή της ατμομηχανής, αυτοματοποιημένα ρολόγια και ξυπνητήρια, αυτοκινούμενα κουκλοθέτρα και «κινηματογράφοι», λειτουργικά ρομπότ, αστρονομικά και μετρικά όργανα ακριβείας, ανυψωτικά μηχανήματα, ευφυείς μηχανές με κερματοδέκτη και κρυπτογραφημένοι τρόποι επικοινωνίας, απαριθμούν μόνο μερικές από τις επινοήσεις του αρχαίου Ελληνισμού».

Το Ενυδρείο Κρήτης, σε μία προσπάθεια ανάδειξης αυτής της άγνωστης πτυχής του αρχαιοελληνικού πολιτισμού, φιλοξενεί 25 πιστά αντίγραφα αυτών των συναρπαστικών εφευρέσεων.

Ο επισκέπτης, με τη βοήθεια πλούσιου οπτικοακουστικού υλικού και ξεναγών, έχει τη δυνατότητα να κατανοήσει την υψηλής στάθμης τεχνολογία της εποχής και να αντιληφθεί ότι η τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων λίγο πριν το τέλος του αρχαιοελληνικού κόσμου ήταν εξαιρετικά όμοια με τις απαρχές της σύγχρονης τεχνολογίας μας.