Ασπασία Παπαδοπεράκη, Ο Λουκρήτιος στον «Ερωτόκριτο» του Βιτσέντζου Κορνάρου και η εποχή στην ποίησή του, Εκδόσεις Κοροντζή, Αθήνα 2015, σελ. 80. ISBN 978-618-5042-21-9

Η γνωστή γλύπτρια Ασπασία Παπαδοπεράκη, προκειμένου να φιλοτεχνήσει άγαλμα του Βιτσέντζου Κορνάρου, του οποίου δεν υπάρχει σύγχρονη απεικόνιση, μελέτησε το έργο του και τη λογοτεχνία της εποχής του, ανέλυσε το χαρακτήρα του και με τον τρόπο αυτό «διέκρινε» τη μορφή του.

Στη διάρκεια της μελέτης της, ξεχώρισε τις επιδράσεις της επικούρειας φιλοσοφίας, και ειδικότερα του Λουκρητίου, στο έργο του Κορνάρου. Στο εύστοχο πόνημά της παραθέτει τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματά της.