Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ήχοι αρχαίων», στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας, προγραμματίζει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, στο πλαίσιο της περιοδικής έκθεσης «Ήχοι αρχαίων» (16 Δεκεμβρίου 2015 – 8 Μαΐου 2016). Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί από τις 22 Φεβρουαρίου έως τις 8 Μαΐου 2016 (με δυνατότητα παράτασης) και απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε μαθητές της Α’ Τάξης Γυμνασίου.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να κατανοήσουν οι μαθητές την πολυδιάστατη σημασία της μουσικής στην αρχαία Ελλάδα και να αντλήσουν πληροφορίες για τα αρχαία μουσικά όργανα και τις βασικές κατηγορίες στις οποίες αυτά ταξινομούνται (έγχορδα, πνευστά και κρουστά) μέσα από την επαφή τους με ανακατασκευές αρχαίων οργάνων που φιλοξενούνται στην έκθεση, καθώς και να έχουν μία πρώτη γνωριμία με τους ήχους που αυτά παρήγαγαν μέσα από το άκουσμα αρχαίων μουσικών αποσπασμάτων.

Παράλληλα, αξιοποιώντας το σχετικό πληροφοριακό υλικό που συνοδεύει την έκθεση, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία, την εξέλιξη, τα χαρακτηριστικά και τις περιστάσεις χρήσης των μουσικών οργάνων και τις διάφορες πτυχές του ρόλου της μουσικής στον κόσμο των θνητών και των αθανάτων, καθώς και να ανιχνεύσουν την πραγματικότητα πίσω από τους επικρατέστερους μύθους.

Οι μαθητές ενθαρρύνονται να λειτουργήσουν κριτικά, ιεραρχώντας τις πληροφορίες, παρατηρώντας λεπτομέρειες, συγκρίνοντας στοιχεία και ερμηνεύοντας εικαστικά θέματα. Επιμέρους επιδίωξη του προγράμματος είναι να αναπτύξουν την ικανότητα συνεργασίας στο πλαίσιο της ομαδικής εργασίας και να νιώσουν ικανοποίηση από την επίτευξη του κοινού στόχου.

Στοιχεία προγράμματος

Διάρκεια διεξαγωγής: Τρίτη έως Παρασκευή.

Διάρκεια: 75 λεπτά.

Ώρες διεξαγωγής: 9.00-10.15, 10.30-11.45, 12.00-13.15.

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20 μαθητές.

Να σημειωθεί ότι η περιοδική έκθεση «Ήχοι αρχαίων» συνοδεύεται από κατάλογο με κείμενα και εποπτικό υλικό για τις επιμέρους ενότητες της έκθεσης και τα ανακατασκευασμένα μουσικά όργανα που παρουσιάζονται, τον οποίο μπορεί να ζητήσει και να λάβει δωρεάν ο εκπαιδευτικός που θα επιλέξει να συμμετάσχει με την τάξη του στο πρόγραμμα, προκειμένου να προετοιμάσει τους μαθητές του.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: 26650-28539, 21417 (Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας), [email protected] και [email protected] (πληροφορίες: Θεοδώρα Λάζου, Αντωνία Τζωρτζάτου, αρχαιολόγοι).