Το Αιγυπτιακό Μορφωτικό Κέντρο Αθηνών ξεκινά νέα εντατικά σεμιναριακά προγράμματα εισαγωγής και εμβάθυνσης στην Κλασική Αιγυπτιακή γλώσσα της Φαραωνικής περιόδου όπως αποτυπώνεται σε κείμενα της ιερογλυφικής γραφής.

Ο πρώτος κύκλος (επίπεδο 1) περιλαμβάνει γνωριμία με τη φύση, τη δομή και την ιστορία της αιγυπτιακής γλώσσας καθώς και με τη δομή, τη σημειολογία και τη λειτουργία της ιερογλυφικής γραφής. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα ανάγνωσης απλών ιερογλυφικών επιγραφών, ενώ κατόπιν εξετάσεων χορηγείται αναγνωρισμένο πιστοποιητικό του αιγυπτιακού Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Ο δεύτερος κύκλος (επίπεδο 2) περιλαμβάνει την ανάγνωση και ανάλυση λογοτεχνικού κειμένου με στόχο την κατάκτηση βασικών αρχών της «κλασικής» αρχαίας αιγυπτιακής λογοτεχνίας του Μέσου Βασιλείου.

Διδάσκουσα: Δρ Ζέτα Ξεκαλάκη.

Διάρκεια προγράμματος: Φεβρουάριος-Απρίλιος 2016.

Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016.

Για πληροφορίες και εγγραφές: Αιγυπτιακό Μορφωτικό Κέντρο Αθηνών, Πανεπιστημίου 6 (3ος όροφος), Αθήνα. Τηλ.: 210 3632824, fax: 210 3614622. E-mail: [email protected]