Μια ενδιαφέρουσα πιλοτική εκπαιδευτική δραστηριότητα στη Βασιλική του Μάρτυρα Λεωνίδη στο Λέχαιο Κορινθίας, με τίτλο «Η Βασιλική στο Λέχαιο αφηγείται ιστορίες για τη νέα θρησκεία…», προγραμματίζει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας.

Η δραστηριότητα θα υλοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου (9.00-11.00 και 11.00-13.00), με τη συμμετοχή μαθητών της Δ’ Δημοτικού από το Δημοτικό Σχολείο Λεχαίου. Στόχος της είναι η εξοικείωση της ομάδας με την ιστορία του μνημείου, τη θέση του στο χάρτη της πρωτοβυζαντινής Κορίνθου, την αρχιτεκτονική και το τελετουργικό της νέας θρησκείας.

Η δραστηριότητα οργανώνεται γύρω από ένα παιχνίδι εξερεύνησης της Βασιλικής και του περιβάλλοντος χώρου της, με τη χρήση κατάλληλου εποπτικού υλικού που θα συμβάλλει στην κατανόηση τόσο των ιστορικών συμφραζομένων του μνημείου όσο και της διαδρομής του στο χρόνο.