Το καθιερωμένο εαρινό συμπόσιο για τη Βυζαντινή και τη Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη συγκαλεί για 35η φορά η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία στην Αθήνα, από τις 23 έως τις 26 Απριλίου 2015, στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Το ειδικό επιστημονικό θέμα του συμποσίου είναι «Η βυζαντινή Κωνσταντινούπολη και η άμεση περιφέρειά της: τοπογραφία, αρχαιολογία, αρχιτεκτονική και τέχνη».

Συνολικά θα παρουσιαστούν 63 ανακοινώσεις. Η απογευματινή συνεδρία της Πέμπτης 23 Απριλίου είναι αφιερωμένη στην παλαιοχριστιανική περίοδο. Θα παρουσιαστούν ανακοινώσεις σχετικά με την αρχιτεκτονική, τη ζωγραφική, τη γλυπτική, την κεραμική, την υαλουργία και τη μικροτεχνία.

Η πρωινή συνεδρία της Παρασκευής 24 Απριλίου είναι αφιερωμένη στην αρχιτεκτονική, τη γλυπτική, τη ζωγραφική και την κεραμική της μεσοβυζαντινής περιόδου. Η απογευματινή συνεδρία καλύπτεται στο πρώτο μέρος με ανακοινώσεις σχετικές με την αρχιτεκτονική, την πολεοδομία και τη μεταλλοτεχνία της ύστερης μεσαιωνικής περιόδου και στο δεύτερο με ανακοινώσεις για τη ζωγραφική των χρόνων μετά την Άλωση.

Οι συνεδρίες του Σαββάτου και η πρωινή της Κυριακής, 25 και 26 Απριλίου, είναι αφιερωμένες στο ειδικό θέμα. Οι απογευματινές συνεδρίες της Κυριακής 26 Απριλίου περιλαμβάνουν στο πρώτο μέρος ανακοινώσεις για την Κωνσταντινούπολη των χρόνων μετά την Άλωση και για την αρχιτεκτονική της περιόδου αυτής, ενώ στο δεύτερο μέρος θα παρουσιαστούν ανακοινώσεις που αναφέρονται σε αρχειακές μαρτυρίες, τη γλυπτική και την κεραμική των χρόνων μετά την Άλωση.

Για το αναλυτικό πρόγραμμα του συμποσίου δείτε εδώ.