Σημαντική επιστημονική συνεργασία στην αρχαία ακρόπολη της Πλατιάνας πραγματοποίησε το 2014 η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας στο πλαίσιο του ετήσιου έργου της. Το έργο «Ανασκαφική έρευνα, τοπογραφική και αρχιτεκτονική αποτύπωση του αρχαίου θεάτρου της Πλατιάνας» υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος – Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, η οποία και το χρηματοδοτεί, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, η οποία προσέλαβε το προσωπικό και είχε την όλη εποπτεία, και τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό «Διάζωμα», που συνδράμει και υποστηρίζει το έργο ανάδειξης των αρχαίων ελληνικών θεάτρων ανά την επικράτεια.

Το θέατρο της Πλατιάνας βρίσκεται εντός των τειχών της αρχαίας ακρόπολης, στην κορυφή του όρους Λαπίθα. Οι εργασίες, που αποσκοπούσαν στην αποσαφήνιση των οικοδομικών καταλοίπων του, εντός εκτεταμένου ερειπιώνα, άρχισαν τον Μάιο του 2014 και ολοκληρώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2014.

Μέσω των εργασιών έγινε σαφής η μορφή και ο τρόπος κατασκευής του μνημείου, ήρθαν στο φως τμήματα του αρχικού σκηνικού οικοδομήματος, αποκαλύφθηκε η κρηπίδα που έφερε το προσκήνιο, αλλά και τμήμα του κλιμακοστασίου (8 βαθμίδες), ενώ αναδείχθηκαν τα περιγράμματα των αναλημματικών τοίχων των παρόδων, κάνοντας κατανοητή, με αυτόν τον τρόπο, τη σχέση του μνημείου με το τείχος της ακρόπολης. Στο πλαίσιο του όλου έργου πραγματοποιήθηκε στατική μελέτη αποκατάστασης του μνημείου, ενώ υλοποιήθηκαν με απευθείας ανάθεση η τοπογράφηση και η αρχιτεκτονική αποτύπωση του θεάτρου.