Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «Νεότερα από την Ελλάδα της Ρωμαϊκής εποχής», το οποίο εστιάζει στην αρχαιολογία της περιόδου από τα χρόνια του Αυγούστου μέχρι τον 4ο αι. μ.Χ. στις ρωμαϊκές επαρχίες του ελλαδικού χώρου, διοργανώνει το Ρωμαϊκό Σεμινάριο σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, από τις 8 έως τις 10 Οκτωβρίου 2015 (ΕΙΕ, Αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας»).

Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές: «Τις τελευταίες δεκαετίες η ενασχόληση με την αρχαιολογία και ιστορία της Ελλάδας κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο σημειώνει σημαντική άνθηση που αντανακλάται στη συχνότητα και πυκνότητα νέων ερευνών, ανακαλύψεων, συνθετικών έργων και ειδικών μελετών. Η τάση αυτή υποδηλώνει ότι η μελέτη του ρωμαϊκού παρελθόντος αρχίζει πλέον να γίνεται αντιληπτή ως ισότιμο πεδίο έρευνας και γνωστικό αντικείμενο εφάμιλλο με εκείνα που εστιάζουν σε άλλες περιόδους της ελληνικής αρχαιότητας».

Στόχος των διοργανωτών είναι να παρουσιαστούν σημαντικές πρόσφατες ανακαλύψεις και νέες θεωρητικές προσεγγίσεις, καθώς και να συζητηθούν οι προοπτικές εξέλιξης της ρωμαϊκής αρχαιολογίας στον ελλαδικό χώρο.

Οι συνθετικές παρουσιάσεις και ερμηνευτικές προσεγγίσεις των δεδομένων θα πρέπει να αναφέρονται στα πολιτισμικά, ιστορικά και αρχαιολογικά συμφραζόμενα, όπως:

–  Αρχαιολογία των πόλεων και της υπαίθρου.
–  Αρχιτεκτονική και αρχαιολογία κτιρίων.
–  Αναπαραστατικές τέχνες και πολιτισμός της εικόνας.
–  Οικονομία και εμπόριο.
–  Ιερά, λατρευτική δραστηριότητα και έθιμα ταφής.
– Η διαχείριση και ανάδειξη των μνημείων της ρωμαϊκής εποχής σήμερα.

Οι ανακοινώσεις θα είναι διάρκειας 20′ και θα ακολουθούνται από δεκάλεπτο ερωτήσεων και συζήτησης. Οι γλώσσες του Συνεδρίου είναι τα ελληνικά και τα αγγλικά.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν τον τίτλο της ανακοίνωσής τους και περίληψη 300 λέξεων περίπου στην ηλεκτρονική διεύθυνση romanseminar@gmail.com μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2015.

Οι ομιλητές που θα επιλεχθούν θα ειδοποιηθούν μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου 2015. Τα Πρακτικά του Συνεδρίου θα δημοσιευθούν σε αυτοτελή τόμο.

Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή: Francesco Camia (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών), Valentina Di Napoli (Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή στην Ελλάδα), Σταύρος Βλίζος (Ιόνιο Πανεπιστήμιο), Δημήτρης Γρηγορόπουλος (Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο), Βασίλης Ευαγγελίδης (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων).