Ανδρέας Κ. Λυμπεράτος (επιμ.), Τα Βαλκάνια. Εκσυγχρονισμός, Ταυτότητες, Ιδέες, Συλλογή κειμένων προς τιμήν της καθηγήτριας Νάντιας Ντάνοβα, έκδ. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης και Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΤΕ), 2014, 920 σελ. ISBN: 978-960-524-437-8

Το επιστημονικό έργο και η συνολική πνευματική προσφορά της καθηγήτριας Νάντιας Ντάνοβα, της κορυφαίας νεοελληνίστριας ιστορικού της Βουλγαρίας, καθόρισαν, εδώ και μισό σχεδόν αιώνα, το πεδίο των ελληνο-βουλγαρικών ιστοριογραφικών και πνευματικών σχέσεων. Με αισθήματα αναγνώρισης και επιστημονικής φιλίας, ιστορικοί και άλλοι επιστήμονες από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, συνέβαλαν, μαζί με άλλους βαλκανιολόγους, στη συγγραφή ενός τόμου-τεκμηρίου για το ευρύ αυτό πεδίο επαφών και παραγωγής γνώσης που καλλιέργησε και ανέδειξε η δυναμική προσωπικότητα της Ντάνοβα.

Με διεθνικό και πολυτασικό χαρακτήρα, ο παρών τόμος αποτυπώνει αφενός πρόσφατες κατακτήσεις και κατευθύνσεις της βουλγαρικής και ελληνικής ιστοριογραφίας στο πεδίο της ιστορίας των Βαλκανίων και των ελληνο-βουλγαρικών σχέσεων, αναδεικνύοντας αφετέρου –με άλλα, όχι ευθέως συνδεδεμένα με την ελληνο-βουλγαρική προβληματική κείμενα– δυνατότητες και προοπτικές γόνιμου επιστημονικού διαλόγου.