Η μελέτη των μνημείων της πλαστικής στην Ελλάδα από την αρχή της ρωμαϊκής κυριαρχίας (2ος αι. π.Χ.) έως την ύστερη αρχαιότητα (5ος αι. μ.Χ.) σε όλο το γεωγραφικό εύρος του σύγχρονου ελλαδικού χώρου είναι ο στόχος διεθνούς συνεδρίου με τίτλο «Γλυπτική και κοινωνία στη Ρωμαϊκή Ελλάδα: Καλλιτεχνικά προϊόντα, κοινωνικές προβολές» που θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο, από τις 26 έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2014.

Το συνέδριο διοργανώνεται σε συνέχεια του πρώτου σχετικού διεθνούς συνεδρίου που είχε πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη τον Μάιο του 2009, με τίτλο «Κλασική παράδοση και νεωτερικά στοιχεία στην πλαστική της Ρωμαϊκής Ελλάδας».

Στόχος των διοργανωτών είναι να αναδειχθούν δύο κυρίως μεγάλα ζητήματα:

1. Το ζήτημα των εργαστηρίων και της καλλιτεχνικής παραγωγής τους. Αρκετές από τις ανακοινώσεις του πρώτου συνεδρίου ανέδειξαν ήδη τη σημασία συγκεκριμένων τοπικών εργαστηρίων ωθώντας την έρευνα πέρα από το ενδιαφέρον της για την αττική πλαστική, η οποία, όπως είναι φυσικό, κατείχε έως πρόσφατα πρωτεύουσα θέση στη μελέτη της ρωμαϊκής Ελλάδας. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, σε αυτόν τον τομέα υπάρχουν πολλά περιθώρια εμβάθυνσης με ερωτήματα σχετικά με τα ιδιαίτερα γνωρίσματα των τοπικών εργαστηρίων και τη σχέση ή την εξάρτησή τους από τα εργαστήρια της Αθήνας, του μικρασιατικού χώρου, αλλά και της ίδιας της Ρώμης.

2. Το ζήτημα του κοινωνικού ρόλου των έργων πλαστικής στο πλαίσιο των πόλεων. Στόχος είναι κάποια από τα έργα (ή τις ομάδες των έργων) που θα παρουσιαστούν να ειδωθούν, μέσα στα συμφραζόμενά τους, ως προβολές κοινωνικής δραστηριότητας και ως τεκμήρια του κοινωνικού status των πολιτών στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό χώρο της πόλης.

Τα πρακτικά του συνεδρίου θα τυπωθούν, όπως και τα πρώτα, σε τόμο.

Το συνέδριο διοργανώνουν η Θεοδοσία Στεφανίδου-Τιβερίου (Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), η Παυλίνα Καραναστάση (Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης) και ο Δημήτρης Δαμάσκος (Επίκουρος Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα πατήστε εδώ.