Το 2002 ερευνητική ομάδα του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου της Αθήνας, με επικεφαλής την καθηγήτρια κλασικής αρχαιολογίας Γεωργία Κοκκορού-Αλευρά, ξεκίνησε να καταγράφει ηλεκτρονικά όλα τα γνωστά, δημοσιευμένα και αδημοσίευτα, αρχαία λατομεία του ελλαδικού χώρου. Στόχος ήταν η δημιουργία ενός corpus που θα συμπεριλαμβάνει όλα τα αρχαία λατομεία με τα στοιχεία που είναι γνωστά για αυτά: ακριβής γεωγραφική θέση, σωζόμενα ίχνη εξόρυξης, εποχή λειτουργίας και εκμετάλλευσης, είδος, πιθανές χρήσεις και τόποι εξαγωγής του εξορυσσόμενου λίθου, αρχαία κατάλοιπα, βιβλιογραφία.

Ο στόχος επετεύχθη. Το Corpus Αρχαίων Λατομείων (με υπότιτλο Λατομεία του ελλαδικού χώρου – από τους προϊστορικούς έως τους μεσαιωνικούς χρόνους) τυπώθηκε σε μικρό αριθμό αντιτύπων, τα οποία θα διατεθούν κυρίως σε αρχαιολογικές βιβλιοθήκες, αλλά παράλληλα αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και είναι προσιτό σε όλους τους ενδιαφερόμενους (εδώ).

Όπως αναφέρει στο εισαγωγικό της σημείωμα η κα Κοκκορού-Αλευρά, στόχος είναι σύντομα να αναρτηθεί «με τη μορφή της βάσης δεδομένων, με πρόβλεψη συνεχούς ενημέρωσης και επικαιροποίησης των δεδομένων».

Στο διαδίκτυο επίσης έχουν αναρτηθεί οι φωτογραφίες λατομείων κατά γεωγραφικές ενότητες, η λήψη των οποίων έγινε από την ερευνητική ομάδα και για τις οποίες υπάρχει η σχετική άδεια.

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος του ΕΚΠΑ «Καποδίστριας».

Ερευνητικό πρόγραμμα

Εκτός από την κα Γεωργία Κοκκορού-Αλευρά, που είχε και την επιστημονική ευθύνη του προγράμματος, στο πρόγραμμα συμμετείχαν οι: Ειρήνη Πουπάκη (αρχαιολόγος ΥΠΠΟ, διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών), Αλέξης Ευσταθόπουλος (αρχαιολόγος, υποψήφιος διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών), Αχιλλέας Χατζηκωνσταντίνου (γεωλόγος, ΜSc, USL).

Στοιχεία της έκδοσης

Corpus Αρχαίων Λατομείων: Λατομεία του ελλαδικού χώρου – από τους προϊστορικούς έως τους μεσαιωνικούς χρόνους, Γεωργία Κοκκορού-Αλευρά, Ειρήνη Πουπάκη, Αλέξης Ευσταθόπουλος, Αχιλλέας Χατζηκωνσταντίνου, Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 2014.

Με τη συνεργασία των: Κ. Κοπανιά, Η. Λιακόπουλου, Α. Βούργαλη, Ν. Γάργαλη, Ε. Ρηγάτου.