Έργα συντήρησης και αποκατάστασης έχουν ξεκινήσει στο κάστρο Λάρισα, που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Αργολίδας και σήμα κατατεθέν της πόλης του Άργους.

Το κάστρο Λάρισα, που πήρε το όνομά του από την κόρη του μυθικού Πελασγού, είναι διατηρητέο μνημείο, βρίσκεται πάνω από την πόλη του Άργους, στην κορυφή του ομώνυμου λόφου, και έχει υποστεί σημαντικές ζημιές κυρίως από τη φθορά που προκαλεί ο χρόνος, ενώ κάθε χρόνο το επισκέπτονται χιλιάδες ταξιδιώτες.

Οι εργασίες στο κάστρο αφορούν την αποχωμάτωση, μέσω ανασκαφικής μεθόδου, σε όλες τις εκτάσεις που σταδιακά είχαν μπαζωθεί κατά τη διάρκεια παλαιών ανασκαφών και βρίσκονται εξωτερικά της ακρόπολης.

Παράλληλα, θα γίνει επιχωμάτωση των τμημάτων του εσωτερικού περιβόλου, όπου η στάθμη του εδάφους είναι πολύ χαμηλότερη, ως αποτέλεσμα των προγενέστερων ανασκαφικών ερευνών, ώστε να προστατευτούν τα κατώτερα τμήματα και η θεμελίωση της λιθοδομής. Όπου υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης ή εμφανίζονται ρηγματώσεις και διακοπές του αρχικού περιγράμματος της τειχογραμμής, θα πραγματοποιηθούν τοπικού χαρακτήρα επεμβάσεις και θα καθαριστούν οι όψεις και η στέψη των τειχών από χώματα, βλάστηση και σαθρά κονιάματα, ενώ για τη συγκράτηση του πυρήνα θα συμπληρωθούν οι λιθοδομές στα εξωτερικά τμήματα που έχουν καταρρεύσει.

Σημειώνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών δεν θα εμποδίζεται η περιήγηση στο μνημείο και θα ληφθούν μέτρα για την προστασία των επισκεπτών.

Ο περίπατος στο Κάστρο θα περιλαμβάνει μια βασική διαδρομή περιήγησης, ενώ τα μονοπάτια που ήδη υπάρχουν στο εσωτερικό του θα τροποποιηθούν και θα συμπληρωθούν όπου είναι αναγκαίο. Η κεντρική είσοδος στον αρχαιολογικό χώρο θα μεταφερθεί στο νότιο τμήμα του εσωτερικού περιβόλου και στη θέση του προμαχώνα, ενώ η πρόσβαση στο κάστρο, που τώρα είναι δύσκολη, θα διαμορφωθεί με λιθόστρωτο μονοπάτι.

Υπογραμμίζεται, τέλος, πως θα δημιουργηθούν χώροι στάσης με καθίσματα και ενημερωτικές πινακίδες, για το μνημείο και την πολιτιστική τοπογραφία της ευρύτερης περιοχής, ενώ θα γίνουν επεμβάσεις και στον χώρο στάθμευσης οχημάτων.

Οι εργασίες συντήρησης, στερέωσης και αποκατάστασης στο κάστρο Λάρισα έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 945.000 ευρώ και επιβλέπονται από την 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.