«Ο Ναός του Απόλλωνος στην Αρχαία Κόρινθο» είναι ο τίτλος διάλεξης που θα δώσει η ∆ήμητρα Ανδρίκου (αρχαιολόγος, Προστασία Μνημείων ΕΜΠ) την Πέμπτη 15 Μαΐου 2014, στις 18.30, στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ (Κτήριο Αβέρωφ, Αμφιθέατρο 8, Πατησίων 42), στο πλαίσιο σειράς Σεμιναρίων Εμβάθυνσης στην Ιστορία της Αρχιτεκτονικής που διοργανώνει το Σπουδαστήριο της Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής του ΕΜΠ.

Όπως αναφέρει η κα Ανδρίκου σχετικά με το θέμα της ομιλίας της: «Η Κόρινθος ήταν μια εκ των κοιτίδων της πρώιμης δωρικής ναοδομίας από τον 8ο αι. π.Χ. και κατά την αρχαϊκή περίοδο. ∆ιάσπαρτα λίθινα αρχιτεκτονικά μέλη και μνημειώδης κεράμωση τεκμηριώνουν την ύπαρξη πρώιμου ναού του 7ου αι. π.Χ. στο λόφο πάνω από την αγορά της πόλεως.

»Ο επόμενος ναός του Απόλλωνος οικοδομήθηκε περί το 540 π.Χ. Είναι περίπτερος, με 6×15 μονολιθικούς κίονες, οι οποίοι εμφανίζουν τις βαρύτερες αναλογίες στη μητροπολιτική Ελλάδα. Από αυτούς σώζονται στη θέση τους οι επτά και είναι σήμερα οι πρωιμότεροι ιστάμενοι μονολιθικοί κίονες στον ελλαδικό χώρο.

»Στις αναλογίες του ναού και στο σχέδιό του καταγράφεται ο δυναμισμός της αρχαϊκής εποχής και η αποκρυστάλλωση της απολιθωμένης μορφής των δωρικών ναών. Η απώλεια σημαντικού μέρους του υλικού του μνημείου και οι μετατοπίσεις των μελών του δυσχεραίνουν την τεκμηρίωση του σχεδίου του. Τα δεδομένα από τις βροχότμητες κοίτες θεμελίωσης και από τα εναπομείναντα μέλη και σπαράγματα επανεξετάζονται προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για τις αρχικές διαστάσεις του ναού, τη μορφή, την τυπολογία και τα στάδια εργασίας για την οικοδόμησή του».