Διεπιστημονική διημερίδα με τίτλο «Περιβάλλον και πολιτισμός στη Φθιώτιδα χθες και σήμερα» συνδιοργανώνουν η ΙΔ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, μετά από μακρόχρονη συνεργασία στο πλαίσιο γεωαρχαιολογικών ερευνών στη Φθιώτιδα και με αφορμή την έκθεση «Φυτά και πολιτισμός στην ιστορία της Ευρώπης» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λαμίας.

Βασικοί στόχοι της διημερίδας είναι: να παρουσιαστούν στο κοινό όψεις του περιβάλλοντος της Φθιώτιδας στο πέρασμα του χρόνου, όπως αναδεικνύονται μέσα από τα αποτελέσματα αρχαιολογικών και γεωαρχαιολογικών ερευνών (γεωφυσικές διασκοπήσεις, παλαιογεωγραφικές και μικρομορφολογικές έρευνες, μελέτη αρχαιοβοτανολογικών και ζωοαρχαιολογικών καταλοίπων, απεικονίσεις στην τέχνη, αγροτικές πρακτικές) αλλά και του σημερινού περιβάλλοντος (γεωανάγλυφο, βιοποικιλότητα, αγροτικές πρακτικές, διατροφή)· και να δοθεί η ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων στους επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων (αρχαιολόγους, ζωοαρχαιολόγους, αρχαιοβοτανολόγους, γεωλόγους, γεωφυσικούς, γεωπόνους, βιολόγους, εκπαιδευτικούς κ.ά, που ασχολούνται με τη μελέτη του παλαιοπεριβάλλοντος και του περιβάλλοντος της Φθιώτιδας στο πλαίσιο διαφορετικών προγραμμάτων) για την προαγωγή της έρευνας και της μεταξύ τους συνεργασίας.

Θα καταβληθεί προσπάθεια για την έντυπη ή ηλεκτρονική δημοσίευση των Πρακτικών, που θα περιλαμβάνει τα πορίσματα της διοργάνωσης και τα αναλυτικά κείμενα των εισηγήσεων.

Ως εισηγητές συμμετέχουν καταξιωμένοι και νέοι επιστήμονες προερχόμενοι από τις Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, από Πανεπιστήμια της χώρας και του εξωτερικού αλλά και εκπρόσωποι φορέων σχετικών με το περιβάλλον, τη διαχείρισή του και την περιβαλλοντική εκπαίδευση, σύμφωνα με το Πρόγραμμα.

Στις παράλληλες εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια της διημερίδας περιλαμβάνονται: ξενάγηση στην περιοδεύουσα έκθεση «Φυτά και πολιτισμός στην ιστορία της Ευρώπης» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λαμίας στο Κάστρο Λαμίας (Σάββατο 29/3, 11.00-14.00) με ελεύθερη είσοδο· παρουσίαση πόστερ σχετικών με τη θεματολογία της διημερίδας στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος της οδού Αινιάνων 8 (Σάββατο 29/3, 17.00-17.30)· και έκθεση σχετικών με το περιβάλλον βιβλίων, παραχώρηση της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λαμίας.

Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί τo Σάββατο 29 και την Κυριακή 30 Μαρτίου 2014, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οδό Αινιάνων 8 στη Λαμία.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ _ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ