Το Λαογραφικό Μουσείο Μετσόβου («Αρχοντικό Τοσίτσα») αποτελεί το μοναδικό Μουσείο Λαϊκής Ηπειρωτικής Τέχνης δίνοντας τη δυνατότητα στον επισκέπτη του να γνωρίσει την αρχιτεκτονική των αρχοντικών της εποχής. Με γνώμονα τη διατήρηση και ευρεία προβολή της ιδιαίτερης συλλογής του Μουσείου και την απρόσκοπτη διάθεσή της στους πολίτες, το Ίδρυμα Βαρώνου Μιχαήλ Τοσίτσα υλοποιεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» το έργο «Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη Πολιτιστικού Αποθέματος του Ιδρύματος Βαρώνου Μιχαήλ Τοσίτσα», το οποίο ανέλαβε ύστερα από διαγωνισμό η εταιρεία PostScriptum.

Tο έργο αυτό υλοποιεί την ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση κρίσιμου μέρους της συλλογής του Λαογραφικού Μουσείου Μετσόβου, καθώς και την εισαγωγή του ψηφιακού αρχείου στο εξελιγμένο σύστημα διαχείρισης συλλογών MuseumPlus ενώ παράλληλα, μέσω του συστήματος eMuseumPlus, καθιστά τη συλλογή του προσβάσιμη διαδικτυακά στο κοινό.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται ο εμπλουτισμός του διαδικτυακού περιβάλλοντος του Ιδρύματος και η βελτιστοποίηση του υπάρχοντος ιστοτόπου σύμφωνα με τις νέες λειτουργικές απαιτήσεις, με στόχο το συνδυασμό εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας. Στο πλαίσιο αυτό θα υλοποιηθεί και εικονική περιήγηση για τη συλλογή του Λαογραφικού Μουσείου Μετσόβου.

Θα δημιουργηθεί, επίσης, διαδραστικό Χρονολόγιο, το οποίο θα επιτρέψει στον χρήστη να ταξιδεύει σε μια χρονολογική πλατφόρμα που θα παρουσιάζει τα σημαντικότερα γεγονότα στη ζωή του ιδρυτή του Μουσείου, Ε. Αβέρωφ, καθώς και σημαντικούς σταθμούς στην ιστορία του Μετσόβου και της Ηπείρου.

Η πολιτισμική αξία των αντικειμένων της συλλογής θα αξιοποιηθεί, επίσης, με διαδραστικές εκπαιδευτικές εφαρμογές, που θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο και θα έχουν ως στόχο την εκπαίδευση παιδιών και ενηλίκων, αλλά και με εφαρμογή για έξυπνα κινητά και ταμπλέτες, την οποία οι επισκέπτες του μουσείου θα έχουν τη δυνατότητα να κατεβάσουν στις συσκευές τους και να ξεκινήσουν μια μοναδική περιήγηση.

Τέλος, στο πλαίσιο της περαιτέρω διάθεσης των πολιτιστικών πόρων, θα δημιουργηθεί βίντεο 10’-­15’, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες του Μουσείου να δουν πρόσθετο οπτικοακουστικό υλικό.

Στόχος του έργου είναι να συμβάλει στην προβολή της ιδιαίτερης ταυτότητας της περιοχής του Μετσόβου και ταυτόχρονα να ενημερώσει τις νεότερες γενιές για τη λαογραφική ιστορία του τόπου με απώτερο σκοπό τη διατήρηση της ιστορικής συνέχειας και την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας.