Ένα καίριο έργο που αποσκοπεί στην ανάδειξη και προβολή τόσο των μοναδικής αξίας και σπανιότητας αντικειμένων του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου όσο και των πολλαπλών διαφορετικών δραστηριοτήτων του, με τίτλο «Ε-Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο» υλοποιεί το Μουσείο, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο κατέχει μία από τις μεγαλύτερες συλλογές βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης διεθνώς, με περισσότερα από 25.000 αντικείμενα, τα οποία τεκμηριώνει, μελετά, ψηφιοποιεί και εκθέτει συστηματικά.

Η υλοποίηση του έργου στοχεύει στη διασύνδεση όλων των λειτουργιών του μουσείου με τη χρήση πολυμεσικών, διαδραστικών εφαρμογών καθώς και συνεργατικών εργαλείων του διαδικτύου, με απώτερο επιθυμητό αποτέλεσμα την προσέλκυση νέων και διαφορετικών ομάδων κοινού σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και την προβολή του Βυζαντινού πολιτισμού στο εξωτερικό.

Το «Ε-Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο» περιλαμβάνει πολλαπλές εικονικές εφαρμογές, όπως περιήγηση στη μόνιμη έκθεση με χρήση πανοραμάτων και περιήγηση σε επιλεγμένες θεματικές ενότητες, παρουσίαση ιστορικών περιοδικών εκθέσεων αλλά και μεμονωμένων αρχαιολογικών αντικειμένων που φυλάσσονται στις αποθήκες του μουσείου. Επιπλέον σχεδιάζονται και υλοποιούνται εκπαιδευτικές εφαρμογές για διαφορετικές ηλιακές ομάδες με στόχο να εκπαιδεύσουν και ταυτόχρονα να ψυχαγωγήσουν τους νεότερους επισκέπτες του μουσείου.

Όλες οι εικονικές εφαρμογές θα είναι προσβάσιμες στο κοινό και μέσω «έξυπνων» κινητών.

Τέλος, το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, μέσα από το έργο εξοπλίζεται με διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα διαχείρισης μουσειακών συλλογών καθώς και με εφαρμογή που θα προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σύνολο των αναγκών της τεκμηρίωσης, διαχείρισης και προβολής του πολιτιστικού αποθέματος του μουσείου.

Το έργο «Ε-Βυζαντινό και Χριστιανικό μουσείο» έχει διάρκεια υλοποίησης 19 μήνες και ο συνολικός προϋπολογισμός του είναι 336.000 €.