Το νησί της Χίου γνώρισε πολλούς κατακτητές κατά τη διάρκεια της μακραίωνης και ενδιαφέρουσας ιστορίας του. Από τη ρωμαϊκή κυριαρχία πέρασε στα χέρια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας για να ακολουθήσουν οι Γενουάτες και οι Οθωμανοί μέχρι και την τελική παράδοση του νησιού στο νεοελληνικό κράτος το 1912. Μεταξύ του ελληνικού πληθυσμού του νησιού έζησαν με το πέρασμα των αιώνων και άλλες κοινότητες, όπως η Εβραϊκή, η Καθολική και η Μουσουλμανική.

«Η εβραϊκή κοινότητα της Χίου: από τους ρωμαϊκούς χρόνους έως και το τέλος της Τουρκοκρατίας (14 π.Χ.-1912)» είναι το θέμα ομιλίας της θεολόγου-αρχαιολόγου και υποψήφιας διδάκτορος Προϊστορικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Βάλιας Παπαναστασοπούλου, την οποία διοργανώνει ο Σύλλογος Φίλων του Ιστορικού Αρχείου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013 (Ψαρομηλίγκου 22, Θησείο, στις 19:00). 

Όπως αναφέρει η κα Παπαναστασοπούλου: «Η ομιλία θα επιχειρήσει την ανασύσταση της ζωής της Εβραϊκής κοινότητας της Χίου από τους ρωμαϊκούς χρόνους έως και το 1912 μέσα από τις υπάρχουσες πηγές: εβραϊκές, τουρκικές, αρχεία των δυτικών δυνάμεων που επηρέασαν άμεσα ή έμμεσα τη ζωή του νησιού της Χίου, αλλά και τις πλείστες αφηγήσεις των διαφόρων περιηγητών που επισκέφθηκαν το νησί. Είναι γεγονός πως η εβραϊκή κοινότητα της Χίου μας κληροδότησε πενιχρά στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας και διαβίωσής της σε σχέση με άλλες ανθούσες εβραϊκές κοινότητες του ελλαδικού χώρου. Εντούτοις, οι υπάρχουσες γραπτές πηγές και τα ελάχιστα αρχαιολογικά κατάλοιπα, κυρίως ταφικές επιγραφές, μπορούν να μας δώσουν μια αρκετά ακριβή εικόνα για τη ζωή και τη θέση των Εβραίων της Χίου, αλλά και τη σχέση τους με τους υπόλοιπους κατοίκους καθ΄όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο νησί του βορειοανατολικού Αιγαίου».

Σύλλογος Φίλων του Ιστορικού Αρχείου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

Ο Σύλλογος Φίλων του Ιστορικού Αρχείου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας έχει σκοπό τη συμπαράσταση και υλική ενίσχυση του Ιστορικού Αρχείου για την αποτελεσματική επίτευξη των σκοπών του, τη συνεχή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού για την ιστορία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και της Αρχαιολογικής Επιστήμης στην Ελλάδα, τη διάδοση του έργου που επιτελείται στο Ιστορικό Αρχείο, τον εμπλουτισμό των Συλλογών του Ιστορικού Αρχείου, καθώς και την ενίσχυση της έρευνας στον τομέα της Αρχαιολογίας διαχρονικά.

Ο Σύλλογος Φίλων του Ιστορικού Αρχείου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας έχει ήδη περισσότερα από 120 μέλη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο του Συλλόγου και εγγραφές, μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 210-3234819 (email: filoihistarch.archservice@gmail.com).