Μέχρι τις 20 Ιουνίου 2013 το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14. Το Πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» διανύει φέτος το έκτο έτος της λειτουργίας του και προσφέρει τη δυνατότητα για σπουδές σε πτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο.

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου βασίζεται αποκλειστικά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το Πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να μελετήσουν σε βάθος πτυχές του ελληνικού πολιτισμού, ανεξάρτητα από την ηλικία και το γνωστικό τους υπόβαθρο, με ελάχιστες βασικές προϋποθέσεις την κατοχή απολυτηρίου Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι καλοί γνώστες μίας ξένης γλώσσας κατά προτίμηση της αγγλικής και χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά στο Πρόγραμμα θα γίνουν δεκτοί όλοι οι υποψήφιοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις. Επιπλέον, και οι δεκαέξι θεματικές του ενότητες θα προσφερθούν και ως ανεξάρτητα και αυτοτελή ετήσια μαθήματα παρέχοντας στους ενδιαφερόμενους ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους εγγεγραμμένους φοιτητές (αιτήσεις γίνονται μέχρι και τις 10 Ιουλίου).

Περισσότερες πληροφορίες για τις πτυχιακές σπουδές στο Πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» υπάρχουν στο: http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s1/programme/elp/description

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://portal.ouc.ac.cy/applicants.aspx μέχρι και τις 20 Ιουνίου 2013.