Η Ι’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων προκηρύσσει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του υποέργου που αφορά την Ι’ ΕΠΚΑ με τον τίτλο «Αρδευτικό έργο Ελαιώνα Άμφισσας, Π.Ε. Φωκίδας».

Οι ειδικότητες που προκηρύσσονται είναι ΠΕ Αρχαιολόγων (1 θέσεις), ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών (4 θέσεις).

Διάρκεια αιτήσεων: από 15 έως και 19 Απριλίου 2013.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη συνημμένη προκήρυξη: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΑΙΩΝΑ 2013_ΔΕΛΦΟΙ