Σε έκθεση αφιερωμένη στους πολιτισμούς της Μεσογείου, που θα φιλοξενηθεί για τρία χρόνια στο Μουσείο Πολιτισμών της Ευρώπης και της Μεσογείου (Musée des Civilisations de l’Europe et de la Mediterranée) στη Μασσαλία, θα συμμετάσχουν 40 ελληνικά έργα από Μουσεία της Αθήνας, όπως της Ακρόπολης, το Εθνικό Αρχαιολογικό, το Επιγραφικό, το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, αλλά και από συλλογές του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, των ΚΕ’, Γ’ και ΙΕ’ Εφορειών Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

Ο δανεισμός των αρχαιοτήτων είναι είτε μακροχρόνιος (Απρίλιος 2013 ως Απρίλιος 2016) είτε προσωρινός (Απρίλιος 2013 ως Δεκέμβριος 2013 ή 2014), καθώς κάποια από τα αντικείμενα θα εκτεθούν σε όλη τη διάρκεια της τριετούς έκθεσης «Αίθουσες της Μεσογείου» και άλλα για λιγότερο χρονικό διάστημα. Το μουσείο, που ανοίγει τις «πύλες» του σε λίγο καιρό, βρίσκεται στην αποβάθρα του λιμανιού της Μασσαλίας και διαιρείται σε δύο κτήρια. Η έκθεση για τη Μεσόγειο θα φιλοξενηθεί στο ισόγειο του κτιρίου J4, έκτασης 1600 τ.μ., με σκοπό να παρουσιάσει τους μεσογειακούς πολιτισμούς και παράλληλα να κάνει μια συγκριτική παράθεση ανθρωπολογικών αναφορών από πολιτισμούς που αναπτύχθηκαν σε ανάλογες γεωπολιτικές θέσεις (όπως στον Κόλπο του Μεξικού ή στη Θάλασσα της Κίνας).

Διαρθρώνεται σε τέσσερις θεματικές ενότητες, με την πρώτη, «Η γέννηση των θεών και η ανάπτυξη της γεωργίας», να αποσκοπεί στην επισήμανση γεγονότων, όπως η ανάπτυξη των καλλιεργειών, κυρίως του σιταριού και της ελιάς, καθώς και της κτηνοτροφίας, αλλά και της μετάβαση από τον ανιμιστικό κόσμο της προϊστορίας στον πολυθεϊσμό της αρχαιότητας. Η δεύτερη ενότητα ονομάζεται «Μια ιερή πόλη, τρεις αποκαλύψεις» και αφορά στην Ιερουσαλήμ ως σημείο συνάντησης των μονοθεϊστικών θρησκειών.

«Η ιδιότητα του πολίτη και τα ανθρώπινα δικαιώματα», όπως λέγεται η τρίτη ενότητα, δίνει έμφαση στην Αθηναϊκή Δημοκρατία και συγκεκριμένα στον τόπο γένεσης της έννοιας του πολίτη, στην κατάρρευση της φεουδαρχικής κοινωνικής οργάνωσης, στις μεγάλες κοινωνικές επαναστάσεις και στη διακήρυξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Τέλος, η ενότητα «Ανακαλύψεις» αναφέρεται στα ταξίδια των προσκυνητών και των εμπόρων, στους μεγάλους περιηγητές του 19ου αι., αλλά και στις υπερπόντιες ανακαλύψεις των μεγάλων εξερευνητών.