Νέα και ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία ενισχύουν ακόμη περισσότερο τις παρατηρήσεις των προηγούμενων ανασκαφικών περιόδων για την αρχαία πόλη των Αιγών στους όψιμους ελληνιστικούς και τους πρώιμους αυτοκρατορικούς χρόνους ήρθαν στο φως στη διάρκεια της ανασκαφικής έρευνας, το καλοκαίρι του 2012, στον Τομέα «Τσακιρίδη».

Τα στοιχεία θα παρουσιάσει η Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ, Στυλιανή Δρούγου, σε ανακοίνωσή της με τίτλο «Βεργίνα 2012: Η ανασκαφή στον Τομέα “Τσακιρίδη”» στο πλαίσιο του φετινού Συνεδρίου για το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη.

Όπως αναφέρει η κα Δρούγου στην ανακοίνωσή της: «Ο ανασκαπτόμενος χώρος βρίσκεται βορειοδυτικά και πολύ εγγύς του γνωστού Μητρώου της Βεργίνας-Αιγών, περίπου στο κέντρο της αρχαίας πόλης. Τα οικοδομικά λείψανα και κυρίως τα πρώτα κινητά ευρήματα χρονολογήθηκαν στη πλειονότητά τους στην περίοδο ανάμεσα στον απερχόμενο 2ο αι. π.Χ. έως και τον 1ο αι. μ.Χ. Παρά τη μεγάλη καταστροφή των οικοδομικών λειψάνων φαίνεται ότι ένα μέρος τους ανήκει πιθανώς σε εργαστήρια, ενώ τα ερείπια στη νοτιοανατολική γωνία του αγρού φανερώνουν μια μεγαλύτερη δημόσια (?) κατασκευή, όπου οι χώροι προστατεύονται από αναλημματικούς τοίχους αλλά και ορίζονται από ακάλυπτους-υπαίθριους χώρους.

»Σε προηγούμενα δημοσιεύματά μας επισημάνθηκε, με βάση τα ευρήματα, η επιβίωση της αρχαίας πόλης ή, έστω, μεγάλων τμημάτων της μετά την κατάλυση του βασιλείου της Μακεδονίας και την επικράτηση των Ρωμαίων. Τα αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία χρονολογήθηκαν στον όψιμο 2ο και κυρίως στον 1ο προχριστιανικό αιώνα κι εξής, προδίδουν μια σαφή αλλαγή στον χαρακτήρα της εγκατάστασης, τόσο “οικονομικά” όσο και “κοινωνικά”, χωρίς βέβαια να θεωρηθούν οι σκέψεις αυτές τελεσίδικες, δεδομένου μάλιστα ότι η εικόνα της πόλης και κατά τις προηγούμενες περιόδους είναι πολύ λίγο γνωστή.

»Κατά τη φετινή ανασκαφική περίοδο (Ιούλιος 2012) η έρευνά μας –μικρής κλίμακας βέβαια λόγω των περιορισμένων οικονομικών μέσων– επικεντρώθηκε στο επίμηκες οικοδόμημα το οποίο είχε αποκαλυφθεί κατά τις προηγούμενες περιόδους (2009-2011) και απέδωσε πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία. Παράλληλα προς αυτά τα στοιχεία, η κεραμική μαζί και με άλλα ευρήματα προσφέρουν την ισχυρότερη ένδειξη της σχέσης των δυο χώρων του Μητρώου και του Μακρόστενου ΝΑ κτηρίου του αγρού Τσακιρίδη. Η κεραμική περιλαμβάνει πολλά πινάκια, λύχνους, κύπελλα, ενώ σαφώς λείπουν τα εργαστηριακά κατάλοιπα τα οποία είχαν παρατηρηθεί στο βόρειο τμήμα του αγρού (σκωρίες κ.λπ.). Τα μετάλλινα ευρήματα που έρχονται στο φως εδώ, ανήκουν κατά κανόνα σε διαβρωμένα αντικείμενα (εφηλίδες κ.λπ.).

»Κατά τη διάρκεια της ανασκαφής ανευρέθησαν πήλινα θραύσματα ειδωλίων (σύμποδων γυναικείων μορφών –“ιεροδούλων”–, θραύσματα γυναικείων κεφαλών και κυρίως θραύσματα μορφών Άττιδος). Στα στοιχεία αυτά πρέπει να προστεθούν οι ποικίλες μορφές Έρωτα, κυρίως επάνω σε λύχνους. Προφανώς όλα τα παραπάνω ευρήματα ισχυροποιούν την άποψή μας ότι τα οικοδομικά λείψανα στη ΝΑ γωνία του αγρού Τσακιρίδη ανήκουν στο Μητρώο, μολονότι με την παρατήρηση αυτή αναφύεται μια σειρά ενδιαφερόντων ερωτημάτων, όπως το μέγεθος και η μορφή του Ιερού της Μητρός των Θεών. Με τα δεδομένα αυτά ο κύκλος των σχετικών ερωτημάτων μεγαλώνει και αφορά όχι μόνο στη μορφή του Μητρώου και της λατρείας της Μητέρας των Θεών, αλλά και στη δραστηριότητα της πόλης των Αιγών στην πρώτη εκατονταετία της ρωμαϊκής κατοχής στον ελληνικό χώρο».

Η ανακοίνωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013 και ώρα 18.30, στην Αίθουσα Τελετών του παλαιού κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, στο πλαίσιο του Συνεδρίου για το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη.