Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη (γεν. επιμ.), Παρασκευάς Ποτηρόπουλος (επιμ. ύλης), Παναγιώτης Καμηλάκης (επιστ.-φιλολογ. επιμ.), Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης και το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας – Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου (Μέγαρον Ακαδημίας Αθηνών, 4-7 Δεκεμβρίου 2003), Δημοσιεύματα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών αρ. 23, Αθήνα 2012, 1.192 σελ.  [τόμ. Α’, σ. 1-646, τόμ. Β’, σ. 647-1192]

ISBN: τόμ. Α’: 978-960-404-237-1, τόμ. Β’: 978-960-404-238-8, SET: 978-960-404-236-4

Το 2003, με τη συμπλήρωση ήδη ογδόντα χρόνων από το θάνατο του ιδρυτή της επιστήμης της Λαογραφίας στην Ελλάδα, Ν.Γ. Πολίτη ο οποίος με το πολυσύνθετο έργο και την πολύπλευρη προσωπικότητά του αντιπροσωπεύει μια ολόκληρη εποχή της ελληνικής κοινωνικής και πνευματικής ιστορίας στο κρίσιμο μεταίχμιο του 19ου και του 20ού αιώνα, καθώς συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση του νεοελληνικού εθνικού ιδεώδους όσο και στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας, το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών οργάνωσε και πραγματοποίησε Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο.

Στο συνέδριο συμμετείχαν με ανακοινώσεις τους σχεδόν όλοι οι ερευνητές της Λαογραφίας και εκπροσωπήθηκαν όλες οι επιστημονικές τάσεις. Οι ανακοινώσεις συγκεντρώθηκαν σε δύο ογκώδεις τόμους, οι οποίοι προσφέρονται στους ειδικούς και το αναγνωστικό κοινό, προκειμένου με νηφαλιότητα και άνεση να μελετήσουν τα κείμενα που περιλαμβάνουν, να αξιολογήσουν και να αξιοποιήσουν τόσο τις ενδιαφέρουσες απόψεις, όσο και το πλούσιο ανέκδοτο υλικό που βλέπει το φως της δημοσιότητας στις σελίδες τους.

Στο Παράρτημα της έκδοσης παρατίθενται οι εγκύκλιοι για τη συλλογή λαογραφικού υλικού, από την πρώτη γνωστή του 1857 «Περί της υπό του Υπουργείου δημοσιεύσεως των περί μεθόδων παρατηρήσεων των διδασκάλων, καθώς και των διά τούτων συλλεγομένων λέξεων, φράσεων, παροιμιών, διηγημάτων και λοιπών παραδόσεων του ελληνικού λαού», μέχρι τις πλέον πρόσφατες, προκειμένου να είναι προσιτές στους ερευνητές.