Ο Πολυχώρος Πολιτισμού «Διέλευσις» σε στενή συνεργασία με το «Ελληνικόν Ινστιτούτον Αιγυπτιολογίας» διοργανώνουν κύκλο 20 διώρων εβδομαδιαίων μαθημάτων, με σκοπό την «μύηση» των σπουδαστών στην αρχαία αιγυπτιακή ιστορία, τέχνη, θρησκεία, επιστήμη, γλώσσα και γραφή, ώστε μετά το πέρας του να είναι σε θέση να διαβάζουν απλές ιερογλυφικές επιγραφές.

Εισηγήτρια: Δρ Αμάντα-Αλίκη Μαραβέλια.

Έναρξη: Τετάρτη 6 Μαρτίου 2013.

Εγγραφές: Πέμπτη 10 Ιανουαρίου – Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013.

Πληροφορίες

Πολυχώρος πολιτισμού «Διέλευσις», Λέσβου 15 & Πόρου, Κυψέλη, Αθήνα. Τηλ.: 210 8613739, e-mail: info@dieleusis.gr / URL: www.dieleusis.gr

Ελληνικόν Ινστιτούτον Αιγυπτιολογίας, URL: http://hiegaker.wordpress.com