Συμφωνία για την εισαγωγή και τον επαναπατρισμό των πολιτιστικών αγαθών υπέγραψαν στη Βέρνη η Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας δρ Ερατώ Κοζάκου-Μαρκουλλή και o ομόλογός της Υπουργός Εξωτερικών της Συνομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Ελβετίας δρ Didier Burkhalter.

Η υπογραφή της συμφωνίας αποτελεί προϊόν διαβουλεύσεων μεταξύ Κύπρου-Ελβετίας από το 2006 και καλύπτει κυπριακές και ελβετικές αρχαιότητες που χρονολογούνται από τους προϊστορικούς χρόνους έως το 1500 μ.Χ.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας απαγορεύεται η εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών στα δυο κράτη όταν δεν έχουν τηρηθεί οι κανόνες του κράτους προέλευσης. Παράλληλα, θεσπίζεται το πλαίσιο συνεργασίας για τον επαναπατρισμό πολιτιστικών αγαθών που έχουν εξαχθεί παράνομα και προωθούνται η επιστημονική συνεργασία και οι αρχαιολογικές ανταλλαγές Κύπρου-Ελβετίας.

Η υπογραφή της Συμφωνίας, σε συνδυασμό με την ανανέωση του Μνημονίου Συναντίληψης Κυπριακής Δημοκρατίας-ΗΠΑ (Ιούλιος 2012) για την επιβολή περιορισμών στην εισαγωγή κυπριακών αρχαιοτήτων στις ΗΠΑ, αποτελεί σημαντικό βήμα γενικότερα για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου και ειδικότερα για την παρεμπόδιση της παράνομης εμπορίας πολιτιστικών θησαυρών που αποτελούν προϊόν της συστηματικής λεηλασίας στις κατεχόμενες περιοχές.