Το Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2013, το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2013 και το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2013 συνεχίζεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης ο δεύτερος κύκλος βιωματικών επιμορφωτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτιστικών Θεμάτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Κύριος στόχος των σεμιναρίων είναι η επιμόρφωση με βιωματικό τρόπο των εκπαιδευτικών στην κατεύθυνση της αξιοποίησης των εκθεμάτων του ΑΜΘ, προκειμένου να μπορούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν αυτόνομα τα δικά τους εκπαιδευτικά μουσειακά προγράμματα σύμφωνα με τα ειδικά ενδιαφέροντα, τις δυνατότητες και τις προσδοκίες των μαθητών και των μαθητριών τους.

Όσοι ενδιαφέρονται να τα παρακολουθήσουν μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στη Διεύθυνση Πολιτιστικών Θεμάτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Περισσότερες πληροφορίες στον δικτυακό τόπο του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης (http://www.amth.gr/).