Τέσσερις μελέτες που στόχο έχουν να αναδείξουν την πολιτιστική κληρονομιά του δήμου Αριστοτέλη στη Χαλκιδική, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 200.000 ευρώ, εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ.

Η πρώτη μελέτη αφορά τη Διώρυγα του Ξέρξη και τους Μηδικούς Πολέμους και θα εξεταστεί η δυνατότητα ψηφιακής απόδοσης των συγκεκριμένων πολέμων και ψηφιακής αναπαράστασης της Διώρυγας με εκπαιδευτικό και τουριστικό χαρακτήρα.

Η δεύτερη μελέτη έχει σχέση με τις «Εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου». Θα προσδιοριστεί η διαδρομή κάθε εκστρατείας, σημαντικές μάχες και ίδρυση πόλεων και θα τοποθετηθούν σε ψηφιακό άτλαντα, μέσω του οποίου θα αποδίδεται τόσο η πορεία όσο η ιστορική και αρχαιολογική τεκμηρίωση.

Οι επόμενες δύο μελέτες έχουν να κάνουν με την ιστορική διάσταση των μεταλλείων της Χαλκιδικής και την ανάδειξη του ρόλου των αρχαίων πόλεων της βορειοανατολικής Χαλκιδικής σε συνδυασμό με τη συμβολή του σημαντικότερου ‘Ελληνα φιλοσόφου, του Αριστοτέλη.

«Επιλέξαμε τέσσερις θεματικές ενότητες στο πλαίσιο των οποίων προτείναμε να μελετηθούν και αναπτυχθούν ψηφιακά διαδραστικά εκθέματα, τα οποία θα αποτυπώνουν και θα κάνουν διαθέσιμο στο κοινό βασικά στοιχεία του πολιτιστικού αποθέματος του δήμου Αριστοτέλη», δήλωσε ο δήμαρχος, Χρήστος Πάχτας. Ο δήμος Αριστοτέλη πρόκειται να προχωρήσει άμεσα στις διαδικασίες ανάθεσης των μελετών αυτών.