Μείωση των επισκεπτών των μουσείων σε ποσοστό 7,1%, καθώς και μείωση των εισπράξεων κατά 17,9% σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2012 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011, σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων.

Μείωση παρατηρήθηκε όμως και στους αρχαιολογικούς χώρους με τους επισκέπτες να είναι κατά 6,1% λιγότεροι σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011 και τις αντίστοιχες εισπράξεις να σημειώνουν μείωση σε ποσοστό 0,8%.

Συνολικά κατά το εννεάμηνο του 2012 (Ιανουάριος Σεπτέμβριος) παρατηρήθηκε μείωση 5,3% στους επισκέπτες των μουσείων και 20,9% στις εισπράξεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Αντιθέτως αύξηση κατά 0,6% εμφανίζεται στους επισκέπτες των αρχαιολογικών χώρων κατά το εννεάμηνο του 2012, συνοδευόμενη ωστόσο από μείωση 15,4% στις εισπράξεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011.