Στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και στο εργαστήριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης θα μεταφερθεί μικρό τμήμα του σκελετικού υλικού του Φιλίππου Β′, που βρέθηκε μέσα στη χρυσή λάρνακα, ένα από τα πολυτιμότερα αντικείμενα του αρχαίου κόσμου.

Σκοπός της μεταφοράς είναι η μικροσκοπική φωτογράφηση και διερεύνηση, μέσω ειδικών αναλύσεων, του άγνωστου υλικού που έχει επικαθήσει στα οστά, τα οποία εντοπίστηκαν μαζί με τη λάρνακα στον κυρίως θάλαμο του τάφου ΙΙ της Μεγάλης Τούμπας-Βεργίνας.

Το υλικό αυτό έχει βρεθεί και σε άλλες ταφές της Μακεδονίας, είναι όμως η πρώτη φορά που γίνεται διεξοδική έρευνα για τη χημική και ορυκτολογική του σύσταση, η δε ανίχνευσή του θα δώσει ανεκτίμητες πληροφορίες για τις διαδικασίες διάβρωσης της λάρνακας, καθώς και για τα τελετουργικά υλικά της εποχής.

Το αίτημα της διευθύντριας της ανασκαφής του ΑΠΘ στη Βεργίνα, καθηγήτριας αρχαιολογίας Χ. Σαατσόγλου-Παλιαδέλη, για τη μεταφορά των θραυσμάτων πήρε το πράσινο φως από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.