Σταθμοί Πρώτων Βοηθειών θα δημιουργηθούν σε επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους κατά τη θερινή περίοδο μετά από πρωτοβουλία του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΑΙΘΠΑ, αρμόδιου για θέματα Πολιτισμού, κ. Κώστα Τζαβάρας και σε συνεργασία με το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Παράλληλα αποφασίστηκε το φυλακτικό προσωπικό επιλεγμένων αρχαιολογικών χώρων να λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση και πιστοποίηση προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχει τις Πρώτες Βοήθειες σε όσους το έχουν ανάγκη.

Σε δηλώσεις του ο κ. Τζαβάρας, μεταξύ άλλων, τόνισε: «Ο εθελοντισμός αποτελεί μία από τις προτεραιότητες του Υπουργείου μας. Ήδη επεξεργαζόμαστε ένα πλαίσιο κανόνων το οποίο θα απευθύνεται στους πολίτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε κάθε είδος εθελοντικής πολιτιστικής δραστηριότητας. Δραστηριότητας που θα καλύπτει όλες τις μορφές του ελληνικού πολιτισμού κλασικού, νεότερου και σύγχρονου. Μέσα από αυτό το πλαίσιο θα επιδιώξουμε να ευαισθητοποιήσουμε στη μεγάλη υπόθεση της προστασίας και αξιοποίησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, εθελοντές από την Ελλάδα, την ομογένεια αλλά και από τις ανά τον κόσμο, κινήσεις φιλελλήνων».