Διακεκριμένοι επιστήμονες από τους χώρους της φιλοσοφίας, της ιστορίας, της ιστορίας των επιστημών, αλλά και της αρχαιολογίας, προερχόμενοι από σημαντικά Πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα της Ευρώπης και της Αμερικής, θα συγκεντρωθούν για να εξετάσουν και να συζητήσουν τις σωζόμενες ιστορικές μαρτυρίες σχετικά με την Ακαδημία Πλάτωνος, προσπαθώντας να ανασυστήσουν την εικόνα ενός από τα παλαιότερα και περισσότερο φημισμένα κέντρα έρευνας και εκπαίδευσης στην αρχαία Αθήνα.

Όλα αυτά στο πλαίσιο διεθνούς συνεδρίου με θέμα «Ακαδημία Πλάτωνος: Τεκμήρια και Ιστορικές Μαρτυρίες» που διοργανώνει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών από τις 12 έως τις 16 Δεκεμβρίου 2012.

Η Ακαδημία Πλάτωνος υπήρξε ένα από τα παλαιότερα και πλέον φημισμένα κέντρα έρευνας και εκπαίδευσης στην αρχαία Αθήνα. Η δραστηριότητά της διήρκεσε για τουλάχιστον τρεις αιώνες (387-86 π.Χ.) και η επίδραση που άσκησε στη σύγχρονη και τη μεταγενέστερη φιλοσοφική και επιστημονική έρευνα είναι πολύ μεγάλη. Ωστόσο, ώς τις μέρες μας η ιστορική της πορεία δεν έχει μελετηθεί κατά συστηματικό τρόπο σε όλες τις ποικίλες της διαστάσεις.

Σκοπός του συνεδρίου είναι να ανοίξει τον δρόμο για μια συνθετική θεώρηση που να παρουσιάζει όλες τις υπάρχουσες μαρτυρίες σχετικά με τον ακριβή χαρακτήρα, την οργανωτική δομή και την ιστορική σημασία της σχολής, αλλά και με τις φιλοσοφικές εξελίξεις που συντελέστηκαν στους κόλπους της, έτσι ώστε να προκύψει η δυνατότητα για μια επαρκή αποτίμηση της επίδρασης την οποία είχε η Ακαδημία τόσο στον άμεσο όσο και στον ευρύτερο κοινωνικό και πνευματικό της περίγυρο.

Το συνέδριο επιχειρεί να διαμορφώσει μια πρώτη εικόνα όσον αφορά το πώς μπορεί να προσεγγιστεί αυτό το πολύπλευρο ζήτημα στο σύνολό του. Για τη διερεύνηση του θέματος έχουν επιλεγεί τέσσερις βασικοί θεματικοί άξονες: 1) Η ιστορία της φιλοσοφίας: Οι φιλοσοφικές εξελίξεις στο πλαίσιο της Ακαδημίας από την εποχή του Πλάτωνος ώς αυτήν του Κικέρωνα. 2) Η ιστορία της επιστήμης: Η συμβολή της Ακαδημίας στην ανάπτυξη των διαφόρων επιστημών, όπως λ.χ. των μαθηματικών, της αστρονομίας, των φυσικών επιστημών κ.λπ. 3) Η ιστορική έρευνα: Η συνεισφορά της Ακαδημίας στην κοινωνική ζωή της πόλης των Αθηνών και ο ρόλος της στα ευρύτερα ιστορικά δρώμενα της εποχής. 4) Η αρχαιολογία: Οι νεότερες αρχαιολογικές απόψεις σχετικά με την ιστορία της περιοχής της Ακαδημίας, με αναφορά στις πρόσφατες επιγραφικές, νομισματικές και ανασκαφικές έρευνες.

Το Συνέδριο, το οποίο έχει τεθεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Καρόλου Παπούλια, διοργανώνεται στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόμων ιδεών», η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους.

Η γλώσσα του Συνεδρίου είναι η αγγλική και θα υπάρχει παράλληλη διερμηνεία στα ελληνικά. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.plato-academy.gr/project