Ένα νέο πρόγραμμα υποτροφιών προκηρύχθηκε από το Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών στο γνωστικό πεδίο των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με θεματική ενότητα την Κύπρο.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει την ακαδημαϊκή περίοδο 2013/2014.

Το ποσό της υποτροφίας θα είναι σταθερό, ανεξαρτήτως ύψους διδάκτρων και θα έχει μέγιστη διάρκεια τα τρία έτη. Ο αριθμός των υποτροφιών και το ποσό θα εξαρτηθεί από το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί και τις δυνατότητες του Ιδρύματος.

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών γίνεται μόνο ηλεκτρονικά έως την Κυριακή 31 Μαρτίου 2013.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα υποτροφιών μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα: http://www.sylviaioannoufoundation.org/el/scholarships.html