Ο κ. Δημήτρης Δεληπέτρος, νομικός, τ. Στέλεχος της Τραπέζης της Ελλάδας, ορίστηκε νέος Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, με τριετή θητεία.

Ως μέλη του νέου Δ.Σ. ορίζονται οι: Παναγιώτης Θανασούλας (οικονομολόγος), Νικόλας Μίνως (συντηρητής, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ), Ιωάννης Τσακοπιάκος (υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ), Έλενα Κουντούρη (αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ), Κωνσταντίνος Φρυσίρας (μηχανολόγος μηχανικός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ), Απόστολος Ακρίβος (συντηρητής, Προϊστάμενος του Τμήματος Συντήρησης της Γ’ ΕΠΚΑ της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ).

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου, «εκτός του Προέδρου, για πρώτη φορά τα μέλη του Δ.Σ. επελέγησαν από τα υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου, με κριτήριο την εμπειρία και τη γνώση που έχουν αποκομίσει μέσα από την πολυετή θητεία τους σε αντικείμενα αντίστοιχα με τις δραστηριότητες του ΤΑΠΑ.

»Σκοπός είναι η πλήρης αναμόρφωση και αναδιάρθρωση του Ταμείου που διαθέτει το προνόμιο να έχει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην αναπαραγωγή των μνημείων του ελληνικού πολιτισμού. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς η δυνατότητα αυτή, η οποία με τη διάθεση αντιγράφων, εκμαγείων, εικόνων και βιβλίων γίνεται και μηχανισμός διάδοσης των αξιών που είναι ενσωματωμένες στα υλικά δημιουργήματα που αποτελούν περιεχόμενο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς».

Εξειδικεύοντας τις προτεραιότητες του Οργανισμού, ο κ. Τζαβάρας αναφέρθηκε κυρίως στην αύξηση των εσόδων από τα εισιτήρια που σύμφωνα με μελέτη μπορούν να ξεπεράσουν τα διπλάσια, την ορθολογικότερη και διαφανέστερη οικονομική εκμετάλλευση των ακίνητων ιδιοκτησίας του Υπουργείου και την αναμόρφωση του δικτύου πώλησης των αντικειμένων, μέσω της ίδρυσης νέων πωλητηρίων, του εκσυγχρονισμού και της επέκτασης των υπαρχόντων και τη χρήση του συστήματος ηλεκτρονικής πώλησης σε όλο τον κόσμο αλλά και της έκδοσης οδηγών και βιβλίων που δυστυχώς έχει εγκαταλειφθεί.

Σε αυτό το πλαίσιο όρισε αυστηρό χρονοδιάγραμμα τριών μηνών εντός των οποίων θα πρέπει να παρουσιαστούν σαφή και μετρήσιμα αποτελέσματα της εφαρμογής των αποφάσεων και πρωτοβουλιών του Δ.Σ. και ζήτησε καθημερινή ενημέρωση για τις ενέργειές τους. Επίσης, συνέστησε στον νέο Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Δημήτρη Δεληπέτρο να προχωρήσει άμεσα σε κατανομή αρμοδιοτήτων, προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των ζητημάτων που διαχειρίζεται το Ταμείο.