Μείωση των επισκεπτών των μουσείων τον Μάιο του 2012 σε ποσοστό 3,2%, καθώς και μείωση των εισπράξεων κατά 22,1% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011 προκύπτει σύμφωνα με την Έρευνα Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων.

Στους αρχαιολογικούς χώρους σημειώθηκε επίσης μείωση των επισκεπτών κατά 0,3% αλλά και μείωση των αντίστοιχων εισπράξεων σε ποσοστό 19,2% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011.

Κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2012 παρατηρείται αύξηση 1,6% στους επισκέπτες των μουσείων αλλά μείωση 24% στις εισπράξεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Για την ίδια περίοδο παρατηρείται αύξηση 20,3% στους επισκέπτες των αρχαιολογικών χώρων αλλά μείωση 22,2% στις εισπράξεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011.