Πολύ κοντά στην υλοποίσή του μετά από πολλά χρόνια ενεργειών, βρίσκεται το Μουσείο Καπνού Ξάνθης.

Σύμφωνα με την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, η μουσειολογική μελέτη βρίσκεται στο στάδιο της εκπόνησης, γεγονός που σημαίνει ότι προχωρά ένα απαραίτητο και σημαντικό βήμα για την υλοποίησή του. Παράλληλα, όμως έχει συσταθεί μια ειδική επιτροπή που θα εποπτεύσει όλη τη διαδικασία και θα συμβάλλει στην υποστήριξη των ενεργειών που χρειάζονται για να υλοποιηθεί.

Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή αποτελείται, μεταξύ άλλων, από την Περιφερειακή Σύμβουλο, Τάνια Σερεφιά που χειρίζεται τα θέματα πολιτισμού-τουρισμού στην ΠΕ Ξάνθης, την Πρόεδρο του Λυκείου Ελληνίδων Πέπη Στάντσιου, εκπρόσωπο του Εθνικού Οργανισμού Καπνού, μηχανικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε Ξάνθης και άλλα πρόσωπα.