«Ανοιχτό σε συζητήσεις για βραχυπρόθεσμο δανεισμό κάποιων αντικειμένων, αλλά όχι μία μόνιμη επιστροφή» δηλώνει το Βρετανικό Μουσείο.

«Οι διαχειριστές του Βρετανικού Μουσείου θα εξετάσουν —με βάση τους συνηθισμένους […] όρους και την καταλληλότητα για μετακίνηση— κάθε αίτημα για δανεισμό […] οποιουδήποτε μέρους της συλλογής», καταλήγει η βρετανική απάντηση σε δηλώσεις του προέδρου του Μουσείου Ακροπόλεως Δημήτρη Παντερμαλή.

Ωστόσο, το Βρετανικό Μουσείο σημειώνει ότι είναι διατεθειμένο να «εξερευνήσει» το ενδεχόμενο ερευνητικής συνεργασίας πάνω στα θραύσματα που εκτίθενται στην Αθήνα και στο Λονδίνο.